NYHET

Ekonomiskt kaos i regionen när högern tar springnota


Tidöpartierna, som styr Region Skåne, har kört Region Skånes ekonomi i botten. Det konstaterar oppositionsledaren Henrik Fritzon. Detta efter att regionstyret meddelat att underskotten nu är så stora att de är omöjliga åtgärda. Men istället för att höja skatten vill regionstyret låna till driften.

Exempelbild

Region Skånes underskott förväntas uppgå till 4,5 miljarder. Det är detta underskott som styret nu meddelat inte går att åtgärda och att man har för avsikt att lånefinansiera driften. Man åberopar vidare så kallade ”synnerliga skäl” för att slippa återställa underskotten under kommande år. I botten finns kraftigt stigande pensionskostnader, som styret menar orsakat underskottet. Henrik Fritzon avfärdar det som en bortförklaring.

– Underskottet är 4,5 miljarder. Av detta förklaras endast 189 miljoner kronor av pensionskostnaderna. Det är så mycket som pensionskostnaderna överstiger budget. Resten beror på styrets orealistiska budget säger han. 

 Henrik Fritzon utvecklar vad han menar med orealistisk budget.

– Styret röstade igenom en budget som inte ens täckte de förväntade löneökningarna för befintlig personal. Den personalökning som skett sedan dess har saknat finansiering, likaså kostnaderna för ny medicinsk teknik och stigande priser. Vi pekade redan då på att budgeten skulle ge jättelika underskott eller stora nedskärningar.  

 I slutet av november klubbas budgeten för 2024. Om styret går vidare med de besked de lämnat nu, skjuts dagens kostnader på framtida generationer. Låneskulden fördubblas på tre år och räntekostnaderna kommer att sticka i höjden. 

– Det är en djupt oansvarig politik som de styrande partierna för. Allt handlar om att hålla kvar vid den skånska skattesatsen som är väsentligt lägre än rikets. Kostnaderna skjuts över på våra barn. Samtidigt växer vårdköerna och sjukvården får allt svårare att rekrytera personal. Jag är väldigt oroad över situationen, säger Henrik Fritzon.