NYHET

S: Bygg ut äldrevården

Skåne är sämst i landet på att ha geriatriska vårdplatser. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen.

Exempelbild

Skåne är sämst i landet på att ha geriatriska vårdplatser. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen. Därför tar Socialdemokraterna i styrelsen för Skånes universitetssjukhus initiativ till fler slutenvårdsvårdplatser riktade specifikt  mot gruppen sköra äldre.
– Skånes universitetssjukhus har förhållandevis få slutenvårdsplatser avsedda för geriatrisk vård. Samtidigt ökar behovet. Därför krävs ett politiskt initiativ för att våra äldre skåningar ska få bättre tillgång till en högkvalitativ vård, säger Mattias Olsson (S), som är andre vice ordförande i sjukhusstyrelse SUS. 

Socialdemokraterna vill även utöka antalet ST-tjänster för läkare i geriatrik.