Nyheter

  • Välkommen till rapportsläpp!

    "Demokratin är en omistlig del av arbetarrörelsen. Demokrati skapar nämligen jämlikhet i maktrelationer. Varje röst är lika mycket värd. Den delar ansvaret, inflytande och beslutsfattandet gemensamt. Kampen för demokratin kan aldrig avstanna.
    Varje generation måste vinnas."
    Niklas Karlsson, ordförande Socialdemokraterna i Skåne