NYHET

Elledningar över sädesfält.

Om inget görs måste skånska hushåll och företag behöva acceptera betydligt högre elpriser än övriga Sverige. Det kräver Socialdemokraterna i Skåne ändring på.

Skåningarna kan inte acceptera att de orättvisa skillnaderna för elpriset behålls

Skillnaden för elpriser mellan södra Sverige och övriga landet ser ut att bestå. Det är en orättvisa som regeringen snabbt måste få bort.

Skåningarna ska räkna med högre elpriser än övriga landet. Det meddelar Svenska kraftnät i en intervju med HD/Sydsvenskan Länk till annan webbplats. idag.

När elpriset i norra Sverige är nära noll kronor, när priset i Mälardalen och övriga Mellansverige sjunkit den senaste tiden tack vare minskad elexport till Finland så hålls elpriserna i söder uppe på grund av fortsatt svensk elexport till Tyskland.

Eftersom exportkablarna till den europeiska kontinenten går vid Sydsverige så är det just elområde 4, med Skåne, Blekinge, Öland och delar av Halland och Småland, som drabbas. Elkunderna i området tvingas betala elpriser som motsvarar de tyska.

- Denna orättvisa får regeringen inte blunda för. Varför ska alla som bor och driver företag i södra delen av landet acceptera betydligt högre priser för vår el på grund av vårt geografiska läge? Bortförklaringarnas tid är över. Det är hög tid att agera, säger Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.

Socialdemokraterna i Skåne och i flera skånska kommuner driver sedan tidigare på för:
• en utbyggnad av kraftproduktionen i Skåne, med nya vindkraft- och solcellsparker.
• regeringen måste rädda kvar Öresundsverket i Malmö, som kan producera el motsvarande en stor del av Skånes behov.
• snabbare förbättring av det svenska elnätets överföringskapacitet.