NYHET

Magdalena Andersson vid Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress i Helsingborg 2023.

Magdalena Andersson presenterade, tillsammans med Niklas Karlsson, nyheten om hur folkhemsel skulle kunna mer än halvera skåningarnas elräkningar.

Folkhemsel kan mer än halvera elräkningen för skånska hushåll

En skånsk familj kan spara tusenlappar genom införandet av folkhemsel på elmarknaden. Det presenterade Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson och partiets distriktsordförande Niklas Karlsson vid partiets skånska distriktskongress i Helsingborg i helgen.

Folkhemsel är en ny modell, framtagen av Socialdemokraterna, för att ge svenska hushåll lägre och stabila elpriser. Den är en kraftfull förändring för att få ner hushållens elräkningar direkt och en lösning som håller för lång tid framåt.

Folkhemsel står på vanligt folks sida. Den skulle göra stor skillnad i södra Sverige, där många pressats hårt av de höga elpriserna. Jag förväntar mig att regeringen agerar snabbt för att införa modellen, som innebär en lösning på riktigt, istället för att senfärdigt lappa och laga som regeringen gör nu, säger Magdalena Andersson, partiordförande för Socialdemokraterna.

För skånska hushåll kan modellen innebära mer än en halvering av elräkningen. Ett villahushåll som förbrukar 20 000 kwh per år hade i december förra året en elräkning på runt 8 300 kr. Med modellen för folkhemsel hade räkningen kommit ner i 3 700 kr – en minskning med 56 procent. Beräkningarna är gjorda av riksdagens utredningstjänst.

Förutom att sänka elpriserna rejält ger folkhemselen också välbehövlig trygghet och stabilitet för elkunderna.

Överallt jag och partivänner pratar med skåningar så lyfter folk elpriserna och vilken otrygghet de känner av de höga elpriserna. Ovanpå det oron av att inte veta hur det blir med ett eventuellt elstöd. Folkhemselen gör elräkningarna låga och förutsägbara, säger Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.


Fakta om folkhemsel
• Folkhemsel skulle innebära att svenska hushåll får ett fast elpris på minst 60 procent av sin elförbrukning. Därmed blir elpriset lägre och mer förutsägbart.

• Redan idag kan storbolagen skriva långa kontrakt med låga elpriser. Socialdemokraterna vill att staten ska använda sina muskler så att vanligt folk får samma möjligheter till låga elpriser.

• Vi vill att staten ska auktionera ut långa kontrakt på ren el som garanterar elproducenter en stabil och förutsägbar intäkt. Den som vill ha minst betalt för att sälja elen vinner auktionen. Staten ska sedan se till att förmedla vidare den billiga elen till hushållen. Därmed kan alla hushåll få en mycket stor andel billig el i sin elförbrukning.