Program för Skånsk politikerhelg 2023

Nu är det dags. Vi är många socialdemokrater som väntat och längtat efter att åter samla Skåne för en gemensam politikerhelg. Så pass många att det nu är fullsatt - väldigt roligt!

Lördagen den 26 augusti ses vi på Backagården i Höör. Där möter du som anmält dig föreläsare från hela Sverige och från övriga Europa samt våra seminarievärdar från distriktsstyrelsen.

Programmet inleds med att Niklas Karlsson, ordförande Skåne, hälsar alla välkomna. Därefter följer öppningstal av Hans Dahlgren, tidigare EU-minister och många andra bärande roller, med titeln ”Med fem statsministrar (S)”.

Programmet för resten av dagen är uppdelat i olika seminarieblock, som alla innehåller seminarier med olika teman.

Det går att välja mellan:

1. Feminism på riktigt - utan jämlik jämställdhet dras samhället isär

Allt fler kvinnor – och män – vill ha ett mer jämställt samhälle. Men majoriteten av Sveriges riksdagspartier saknar den politik som krävs för det som svenskarna vill uppnå: ett jämställt samhälle för alla. Det enda sättet att säga något om framtida effekter av dagens politik är att basera det på reformer och förslag som redan har genomförts.

Vi möter författaren Lina Stenberg från Tankesmedjan Arena idé, tidigare ledarskribent på Aftonbladet och Arbetet och redaktör för antologin Det feministiska löftet.
Värd Martin Hallingström Skoglund

2. Kvalificerat förebyggande arbete ska leda till ett mer jämlikt samhälle

Vilka faktorer är väsentliga att utgå från i ett kvalitativt förebyggande arbete? På vilket sätt påverkar en god samverkan människans livsvillkor och sunda levnadsvanor? Hur kan förändrade tankemönster- mindset- påverka människan, omgivningen eller samhällsstrukturer? Hur kan vi rusta den unga generationen för att förebygga ohälsa och främja hälsa?

Vi möter Michael Popoola, samhällsvetare från utbildningscentrum Malmö med migrations- och ungdomsfrågor som specialitet inom kommunal och ideell sektor, nationellt och internationellt, som kommer att prata om hur kvalificerat förebyggande arbete ska leda till ett mer jämlikt samhälle.
Värd: Anna Wallentheim.

3. Progressiv inflationsbekämpning

Måste vi bli fattiga för att bekämpa inflationen? Löntagarna behöver en röst i den ekonomiska debatten. Det är särskilt viktigt i ett läge med hög inflation och stundande lågkonjunktur. Ofta får bankernas och näringslivets intressen stå oemotsagda. Elinor Odeberg, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé, ekonomhistoriker med mångårig erfarenhet som utredare på fackförbundet Kommunal, talar om växande folkligt missnöje och kollektiva lösningar för att bemöta levnadskostnadskrisen.
Värd: Marika Bjerstedt.

4. Vilken roll spelar fackföreningsrörelsen och fackligt engagemang för samhällsförändring?

Hur förändrar och förändras vi genom organisering på arbetsplatserna? Varför är det avgörande för socialdemokratins framsteg att det finns en stark fackföreningsrörelse som kan försvara de politiska landvinningarna? Om fackföreningsrörelsen betydelse och partiets relation till den, vid genomförandet av betydande sociala reformer. Vad finns det för olika vägar att gå för att uppnå facklig förnyelse och stoppa medlemstapp? Ett seminarium med Kristin Linderoth, arbetslivsforskare vid Lunds universitet, författare och utredare, om fackföreningens roll och det fackliga engagemangets betydelse för samhällsförändring.
Värd: Per-Ola Nilsson.

5. Jämställdhet- en nyckel till den gröna omställningen

Jämställdhet och klimatomställningen går hand i hand. Kvinnor gör mer klimatsmarta val och är mer engagerade i klimatomställningen. Samtidigt ser vi hur den gröna omställningens politik har stort fokus på manliga gröna jobb och mäns motstånd. Vi möter Heléne Fritzon, Europaparlamentariker, tidigare migrationsminister och biträdande justitieminister, som berättar om hur vi kan snabba på klimatomställningen genom att låta kvinnor få mer plats.
Värd: Johan Andersson.

6. En likvärdig skola- jämlika möjligheter för den uppväxande generationen

Fram till slutet av 1990-talet var vår svenska grundskola en av de bästa i världen med hög grad av likvärdighet. Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan elever och skolor ökat kraftigt. Över tid har det blivit allt fler elever som inte klarar kraven för gymnasiebehörighet samtidigt som allt fler får högsta betyg i alla ämnen. Trots att kravet på likvärdighet är inskrivet i skollagen har en rad reformer genomförts som i stället verkar i motsatt riktning. Vi möter Linus Sköld riksdagsledamot i utbildningsutskottet och tidigare rektor, om ökad likvärdighet i skolan och minskad skolsegregation.
Värd: Maria Ward

7. Can we change public transport through lower prices?
"The 9 euro ticket project"2022 genomförde den tyska regeringen ett projekt under tre månader då resenärer kunde resa kollektivt för 9 euro per månad i hela Tyskland, lokalt och regionalt. Projektet syftade till att minska energianvändningen mitt i den globala energikrisen 2021-2022, men även att stötta medborgarna för deras stigande bränslekostnader. Reformen skulle också få fler att välja att åka kollektivt framför att köra med egen bil. Vi möter Florian Farkensom ingår i SPD:stab i Bundestag, som var med i förhandlingarna bakom reformen.
Värd: Anders Almgren

Väl mött!


Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Backagården Höör