NYHET

Vattenlek i Stadsparken

Skiss på hur sprayparken kommer att se ut med fontäner

Under sommaren kommer Stadsparken att få ett nytt inslag, en ”spraypark”. Den nya vattenlekplatsen kommer att ligga där plaskdammen finns idag. Sprayparken blir en lekmötesplats för barn och unga som vill svalka sig när de varma dagarna infinner sig.

Bygget startar under nästa vecka och beräknas vara klar i slutet på sommaren. Sprayparken bygger på samma idé som lekotoper, det vill säga en plats som främjar fantasin och bjuder in till lek och rörelseglädje. Den kommer innehålla fontäner, duschar och andra attraktioner som sprutar vatten på olika sätt. Det är en plats där fantasin blir en del av leken och där barn kan möta andra barn.

-          Vi vet att badplatser och platser för vattenlek är populära hos barn och unga ”Sprayparken” kommer bli en lekplats för en bredare målgrupp än de traditionella plaskdammarna. Den blir även en mötesplats för barnen att träffa vänner och nya vänner genom att mötas i leken, säger Ellen Leijen vice ordförande Teknik- och servicenämnden.

Den nya Sprayparken kommer att locka en bredare målgrupp på grund av dess utformning. Sprayparken kommer inte att ha en traditionell bassäng där vattnet står still utan det är en öppen yta med fontäner och duschar. Även det centrala läget kommer att locka till sig besökare under varmare dagar.

-          Det blir ett bra utflyktsmål för barnfamiljen som saknar bil, eftersom den kommer ligga i Stadsparken. Alla har inte tillgång till bil och det finns få badplatser i centrala Örebro. Närheten till vatten och vattenlek kommer göra Sprayparken lättillgänglig och locka badsugna barn under varma dagar. Dessutom kommer den bidra till att göra vår stad mer attraktiv, fortsätter Ellen Leijen.


Läs mer här