Omsorg

Alla har rätt till en bra ålderdom. Ta krafttag mot ensamhet och otrygghet

Vårt vallöfte

En omsorg som går att lita på, där vi tar krafttag mot ensamheten och investerar i mer personal och fler boenden för äldre.

Du ska inte behöva vara orolig över att få en bostad när du behöver den.

 • Vi ger ÖBO i uppdrag att skapa fler trygghetsbostäder. Samarbetet med privata fastighetsbolag ska intensifieras.
 • En helt ny serviceboendeform inrättas, särskilda boenden anpassade och utformade för äldre kvinnor och män som inte behöver vård dygnet runt.
 • Örebro kommun ska fortsätta bygga vård- och omsorgsboenden i en hög takt. Under kommande år ska vård- och omsorgsboenden i Brickebacken, Odensbacken och i Lillån/Bettorp byggas.

Vi ska bryta människors ofrivilliga ensamhet.

 • Utveckla våra befintliga träffpunkter, tillsätta aktivitetssamordnare på kommunala platser, som bibliotek, och tillsammans med civila samhället skapa en central ny mötesplats i nya kulturkvarteret.
 • Fler matställen på boenden för äldre så att ingen ska behöva äta ensam, om man inte vill.
 • De framgångsrika satsningarna på sommaraktiviteter för äldre ska utökas.
 • En ”äldremiljon” införs där föreningar kan söka medel för insatser som bryter människors ensamhet.

Omsorgen du får ska gå att lita på – kvalitet går före vinstjakt och skattesänkningar.

 • Vinstjakten ska bort från Örebros äldreomsorg. Kvalitetskraven när kommunen tecknar avtal med privata aktörer ska vara höga och gå före vinster för företagen.
 • Fasta omsorgskontakter ska införas inom hemvården. Antalet hemvårdspersonal den äldre möter ska minska.
 • Örebro ska ligga i framkant i användandet av ny teknik som ökar kvaliteten i omsorgen och tryggheten för de äldre.

Personalens kunskaper och erfarenheter ska tas till vara för att göra äldreomsorgen bättre. Då blir vården bättre!

 • Fler självstyrande enheter och intraprenader ska skapas. Administrationen för undersköterskor och sjuksköterskor ska minska och möjligheten till vidareutbildning öka.
 • Arbetsmiljön inom äldreomsorgen måste förbättras. Vi vill satsa på mer personal på vård- och omsorgsboenden under hela dygnet. Heltidsanställning ska vara en rättighet och delade turer ska minska.