Gå till innehåll

Nyheter

 • Unikt kräftfiske återvänder

  Vi kan glädjande meddela att traditionen med kräftfiske fortsätter även i år! Den 18 augusti bjuder Örebro kommun tillsammans med Örebro Sportfiskare in till kräftfiske i Svartån. De som vill fiska ska anmäla sitt intresse senast 31 maj.
 • Gemensamt ansvar för framtidens Örebro

  Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet tar ett gemensamt ansvar för framtidens Örebro i budgeten för 2024.
 • Möt våren på Björkön
  – båtturerna på Hjälmaren är igång

  Årets första båtturer med möjlighet att besöka Björkön, Vinön och Katrinelunds vackra naturmiljöer har startat. Under maj till september avgår turerna som är en del i att öka tillgängligheten på Hjälmaren.
 • Hjälmaren utreds för biosfärområde

  Örebro kommun tar ytterligare ett steg i utvecklingen av Hjälmaren genom att utreda möjligheterna till att bli Sveriges nästa biosfärområde.
 • Första maj 2023 - John Johanssons tal

   “Uppgivenhet är vår främsta fiende”, sa Anna Lindh.Vi socialdemokrater är långt ifrån uppgivna. När högern försöker stoppa oss sätter vi bara in en hundralapp ytterligare till kampfonden, vi som kan. Vi knackar en dörr till. Vi samlas för ytterligare ett möte, pratar en gång till med kollegorna på arbetsplatsen om våra idéer och förslag. Vi fortsätter att samlas på Första maj trots regn och rusk.
 • Vi ska ha en stark välfärd som vi kan stå för – idag men även kommande år när utmaningarna växer

  Andelen unga och äldre växer medan andelen personer i arbetsför ålder minskar. Färre ska försörja fler när behoven av välfärdstjänster ökar. Fler kommer att behöva anställas och fler måste vilja utbilda sig inom välfärdsyrkena.Att vara politiker i en kommun idag handlar om att fördela resurserna klokt och våga ta de beslut som är nödvändiga för att säkra välfärdens kvalitet framgent. Jag heter Jessica Ekerbring och är tidigare skolpolitiker men har nu tagit över rollen som kommunalråd med ansvar för det sociala välfärdsområdet i Örebro kommun.
 • Kom och gå med oss på 1 maj!

  Rättvisa, respekt och gemenskap har byggt vårt land genom generationer, men samhällsgemenskapen i Sverige håller på att falla sönder. Sverige behöver helt enkelt bli lite mer som Sverige igen. Vi behöver bygga en ny, stark samhällsgemenskap tillsammans med en ny riktning för Sverige. För en framtid som vi tillsammans kan se fram emot. På första maj samlas därför den samlade arbetarrörelsen runtom i hela landet under parollen ”För hela Sverige”. Var med du också!
 • Nu blir det vattenlek i Stadsparken!

  Badplatser och platser för vattenlek tillhör Örebros mest populära mötesplatser. Vattenlek är mycket uppskattat, speciellt under varma sommardagar och uppmuntrar till fantasilekar och rörelseglädje. Nu tar Teknik- och servicenämnden beslut om vattenlek i Stadsparken och samordnar detta med ombyggnationen av lekplatsen.
 • Carina Oskarsson ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun

  Carina Oskarsson valdes lördagen den 18 mars till ny ordförande för Örebro Arbetarkommun vid dagens årsmöte för Socialdemokraterna i Örebro.
 • Vi tar gemensamt ansvar för framtidens Örebro

  Örebro är en fantastisk kommun att bo, leva och verka i. Här vill företag etablera sig och växa. Här finns ett pulserande stadsliv, levande landsbygd och en handel som återhämtar sig snabbare än i övriga Sverige efter pandemin. Nöjeslivet blomstrar och mässor och stora konferenser förläggs här.
 • Socialdemokraterna i Örebro nominerar Jessica Ekerbring och Kemal Hoso till kommunalråd

  Under torsdagens representantskapsmöte nominerade Socialdemokraterna i Örebro Jessica Ekerbring och Kemal Hoso till kommunalråd för den kommande mandatperioden. Även nomineringar till Kommunstyrelsen fastställdes under sammanträdet.
 • GVI

  Igår, tisdag 18 oktober, hölls ett möte där personer i riskgrupp för att driva våld och kriminalitet var inbjudna för att erbjudas en väg ut ur kriminaliteten. Det tydliga budskapet till de inbjudna var ”Vi vill inte att du dör, och vi vill inte att du dödar”.
 • Socialdemokraterna i Örebro nominerar John Johansson till kommunstyrelsens ordförande

  John Johansson fortsätter som kommunstyrelsens ordförande. Under måndagens representantskapsmöte nominerade Socialdemokraterna i Örebro John Johansson till ordförande för Kommunstyrelsen kommande mandatperiod. Detta efter ett enhälligt beslut.
 • Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet bildar ny kommunledning

  Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet presenterar idag en gemensam politisk plattform för mandatperioden 2022 – 2026. Överenskommelsen mellan partierna bygger på en gemensam syn på ekonomisk verklighet med stigande inflation, begynnande lågkonjunktur och oro i vår omvärld som förtydligar behovet av ekonomisk återhållsamhet och följsamhet i de finansiella målen.
 • Karlslunds stall blir verklighet

  Idag onsdag den 31 augusti tas det första spadtaget på Karlslunds nya stall. Förutom att det byggs ett nytt stall kommer även den befintliga ridanläggningen att få en del förbättringar. De nya förbättringarna kommer att beröra att både hästar, ridskoleelever och personal får en bra arbetsmiljö.
 • Alla äldre har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt

  Socialdemokraterna vill stoppa fusket i välfärden. Kontrollen av de privata utförarna i välfärden ska utökas och aktörer som missköter sig ska snabbt kunna stängas av från avtalet med kommunen. Samtidigt vill vi stärka den kommunala hemvården. Moderaterna vill privatisera den kommunala hemvården som är både populär och håller hög kvalitet, det säger vi bestämt nej till.
 • Fokus på trygghet och välfärd i vårt valmanifest

  Manifestet innehåller satsningar på trygghet, välfärd och klimat.
 • Vi vill satsa på en rättvis klimatomställning för vanligt folk

  Socialdemokraterna nationellt har idag presenterat ett paket för en rättvis klimatomställning för vanligt folk. Vi här i Örebro är glada för flera av nyheterna då de är sådant vi vill satsa på här i Örebro. Några av punkterna som presenterades var förbättrad laddinfrastruktur och energieffektivisering för flerbostadshus.
 • Fortsatt bra resultat för eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger kvar på samma goda nivåer som tidigare år. Måluppfyllelsen är högre än rikssnittet på både de högskoleförberedande och yrkesförberedande programmen.
 • Fortsatt finansiering av Dans för hälsa!

  Innan sommaren skulle projektet Dans för hälsa (DFH) avslutas. Frågan om DFH har hela tiden varit levande och diskuterats i olika forum. Dessa diskussioner har aldrig handlat om verksamhetens vara eller icke vara, utan snarare om var verksamheten ska placeras rent organisatoriskt och vem som ska ansvara för den.
 • Bostaden är en social rättighet

  Den politiskt obundna aktionsgruppen ”Bostad för alla” som arbetar för att sätta boendefrågorna på den politiska agendan har publicerat en debattartikel i NA den 1 juni med frågan ”Vad gör ditt parti för hyresgästerna?”.
 • Framtidsbild för Hampetorp presenteras

  I Örebro kommuns strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde har Hampetorp identifierats som en strategiskt viktig plats för att tillgängliggöra Hjälmaren som ett attraktivt besöks- och rekreationsområde. Nu finns ett förslag framtaget för Hampetorps framtidsbild, med utvecklig av strandpromenad, färjeläge, aktivitetsområde och bebyggelse.
 • Vi ska ta tillbaka tryggheten i Örebro

  Socialdemokraterna vill att alla i Örebro ska kunna känna sig trygga, oavsett om det är på gator och torg eller i hemmet. Vi vill satsa en miljard för att bemöta kriminalitet, otrygghet och våld i hemmet, en satsning som vi kallar trygghetsmiljarden. Vi ska ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet.
 • Nu presenterar vi fem vallöften

  Tryggheten, äldreomsorg utan vinstjakt, skolan, kommunens attraktivitet och klimatet i fokus i valet. Socialdemokraterna i Örebro har idag presenterat sina fem övergripande vallöften. De fem vallöftena utgör huvudfokuset för Socialdemokraternas politik inför valet. På en pressträff berättade John Johansson, Kommunstyrelsens ordförande (S) och Socialdemokraternas ledande kandidat i kommunvalet om de fem löftena, samt berättade delar av den politik partiet går till val på inom trygghetsområdet.
 • En miljard på trygghet på gator och torg

  Ett av de fem vallöftena handlar om att ta tillbaka tryggheten i det offentliga rummet. Här presenterade John Johansson på pressträffen delar av den politik som partiet går till val på.
 • Utvecklingen av Hjälmaren fortsätter

  Nu har vi arbetat fram en gemensam strategi och målbild för att göra Hjälmaren mer attraktiv och för att bättre utnyttja den potential som finns. Strategin ska nu ut på remiss där näringsliv och föreningar med anknytning till sjön har möjlighet att ge respons på hur Hjälmaren kan utvecklas.
 • Ullis Sandberg meddelar att hon inte kandiderar ännu en mandatperiod

  Ullis Sandberg har i knappt 5 år arbetat som kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsområdet och har nu meddelat partiet att hon inte kandiderar till uppdraget ännu en mandatperiod.
 • Fortsatt finansiering av Dans för hälsa

  Den senaste månaden har frekventa diskussioner förts mellan majoritetens presidieledamöter i Programnämnd barn och utbildning och berörda förvaltningschefer samt programdirektör. Diskussionerna har hela tiden handlat om att hitta en bra lösning för att DFH (Dans för hälsa) ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Diskussionerna har nu landat i ett beslut.
 • Vinstjakt i äldreomsorgen är inte rätt väg framåt

  Alla har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt. Vården måste utgå från medborgarnas behov, inte styras av ideologiska skygglappar. Här går våra och Moderaternas viljor isär.
 • En aktiv sommar för seniorer

  Vi socialdemokrater värnar om våra äldre och vi ser att vinstjakten i äldrevården måste få ett slut. Ett led i en bra äldreomsorg är att erbjuda våra seniorer sommaraktiviteter. Ett arrangemang som främjar deras välmående och livssituation.
 • Vi är starkare tillsammans.
  – Nu vinner vi valet

  Valdagen närmar sig och idag är det 132 dagar tills vi får gå till valurnorna. Med det i åtanke fokuserar vi Socialdemokrater mer och mer på det stundade valet.
 • Örebro får fortsatt förtroende som Fairtrade City

  Örebro har återigen blivit diplomerad som Fairtrade City, ett fint kvitto på kommunens arbete för rättvis handel. Redan 2007 blev Örebro Fairtrade City och har lyckats behålla diplomeringen varje år sedan dess, vilket visar på ständiga förbättringar.
 • Kommunen stärker förmågan till satsningar på ökad beredskap

  Under dagens kommunstyrelse fattades ett historiskt beslut om att stärka kommunens förmåga till satsningar på ökad beredskap i kommunen. Det handlar om att ta ansvar och trygga kommuninvånarna i händelse av kris. Beslutet innebär att kommunen skapar ekonomiska förutsättningar för olika satsningar kopplat till beredskap. Det kan till exempel innebära satsningar på IT-säkerhet och inköp av konserver och torrvaror med lång hållbarhet, så kallad nödmat.
 • Rejäl satsning på Studie- och yrkesvägledning!

  På Programnämnd barn- och utbildnings sammanträde den 31 mars beslutades om en rejäl satsning på Studie- och yrkesvägledningen i syfte att öka tillgängligheten och likvärdigheten inom just detta område.
 • Ett stort engagemang från samhällets aktörer inför att kommunledningen beslutar om en hemlöshetsstrategi i Örebro

  Hemlöshetsfrågan har varit en prioriterad fråga sedan jag tog över som kommunalråd i oktober 2021. Jag har sedan dess samtalat med personer som lever i denna utsatthet och fått ta del av deras perspektiv. Jag har även haft dialog med berörda verksamheter både inom kommunen och i det civila samhället. Att vi nu beslutar om hemlöshetstrategin kan ses som ett delmål i arbetet för att förverkliga ett arbete som på riktigt ska göra skillnad. Det ska motverka att individer och familjer hamnar i hemlöshet men även skapa förändring för de som idag inte har en bostad, säger Marie Brorson (S), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande frågor.
 • Nytt stall i Karlslund – snart kan byggnationen börja

  Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. En del av områdets utveckling är att bygga ett nytt stall och att förbättra befintlig ridanläggning, något som det nu har fattats ett tilldelningsbeslut om.
 • Nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken

  Programnämnd Social välfärd fattar nu beslut om byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Totalt byggs 100 lägenheter i närheten av Saxonspark. Det kommer också finnas en gruppbostad med sex lägenheter.
 • Ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun

  Jessica Ekerbring valdes i lördags till ny ordförande för Örebro Arbetarkommun vid dagens årsmöte för Socialdemokraterna.
 • Digital elevhälsa – en av flera viktiga satsningar som nu görs på elevhälsan

  16 miljoner kronor. Så mycket pengar satsas nu på elevhälsan i Örebro. Satsningen innebär bland annat personalförstärkningar inom yrkesgrupperna kurator, skolsköterska, psykolog, speciallärare och specialpedagog. Dessutom satsar vi även på en helt ny samordnande funktion samt digital elevhälsa. Satsningen finansieras av medel från Topp 25 2025.
 • Äntligen turtrafik på Hjälmaren!

  En stor satsning för att tillgängliggöra Hjälmaren för fler är nu här, under sommaren kommer det att anordnas turtrafik på Hjälmaren med besök på Vinön, Katrinelund och Björkön.
 • Nu ökar vi farten på upprustningen av motionsspåren

  I vår fortsätter Örebro kommun rusta upp motionsspår och redan i februari börjar renoveringen av Sanatoriespåret samt Markaspåret. Karslundspåret har även renoverats under vintern 2021/2022 och står snart klar.
 • Örebro kommun fortsätter stödja lokala näringslivet

  Vi måste vara lyhörda. Företagen är mycket viktiga för Örebro kommun och vi vill göra vad vi kan för ett gott näringslivsklimat och skapa de bästa förutsättningarna för återstart och fortsatt tillväxtresa. Därför vill Örebro kommun fortsätta ge de lättnader som tidigare getts under pandemin. Formellt beslut väntas tas inom kort i kommunfullmäktige, men intentionerna är väldigt klara och tydliga.
 • Regeringen och majoriteten i Programnämnd Barn och utbildning stöttar förskolor och skolor i covid-tider

  Grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor och särskolor kommer få ta del av statliga medel från den så kallade Skolmiljarden. Dessutom tillskjuter Programnämnd barn och utbildning motsvarande medel till förskola och pedagogisk omsorg ur den pott som finns för politiska satsningar. Detta beslutades igår.
 • Örebro kommun arbetar för byggnation av fler småhus

  Örebro fortsätter att växa och fler vill bo, leva och verka i hela vår kommun. De senaste åren har det beviljats bygglov för 5 500 bostäder varav 4 700 är flerbostadshus, 500 friliggande enbostadshus och 300 småhus.
 • Tack-kväll för frivilliga och uppdragstagare i Örebro kommun

  Kommunens återkommande tack-kväll för de personer som på olika sätt engagerar sig inom det sociala området är planerad att genomföras under 2022. Med anledning av pandemin och de medföljande restriktionerna ställdes tack-kvällen in 2021.