NYHET

Barn som leker i vatten

Nu blir det vattenlek i Stadsparken!

Badplatser och platser för vattenlek tillhör Örebros mest populära mötesplatser. Vattenlek är mycket uppskattat, speciellt under varma sommardagar och uppmuntrar till fantasilekar och rörelseglädje. Nu tar Teknik- och servicenämnden beslut om vattenlek i Stadsparken och samordnar detta med ombyggnationen av lekplatsen.

Plaskdammen i Stadsparken har varit väldigt populär och välbesökt under många år. Under de senaste åren har det upptäckts omfattande läckage och problem samt provtagning av badvattenkvaliteten som inte är överensstämmande med folkhälsomyndighetens allmänna råd för bassängbad. Istället för att renovera den befintliga plaskdammen kommer det bli en annan typ av vattenlek som är mer lättskött. En fördel är att den nya vattenleken har en bredare målgrupp än plaskdammarna.

De bästa vattenmiljöerna är de naturliga badplatserna vid sjöar och vattendrag men tillgången på dessa badplatser är begränsade i Örebro kommun och särskilt i och runt Örebro stad. För familjer och ungdomar som inte har tillgång till bil är alternativa badplatser mycket viktiga.

- Även om våra somrar ibland är korta så är det viktigt med bad- och vattenlekplatser för att skapa en attraktiv stad, främja social gemenskap och en aktiv fritid för framförallt barn och unga, säger Ellen Leijen (S) vice ordförande Teknik- och servicenämnden

En trend som ökar är så kallade spray parks eller splash pods, och det är vad som kommer att bli på platsen där plaskdammen i Stadsparken står idag. Spray parks är en plats för vattenlek som inte har en bassäng där vattnet blir stående. Vattnet kommer istället från fler duschar och fontäner med olika utformning. Det är positivt att det nu blir en mer effektiv och säker drift av vattenleken i Örebro.