Utveckling

Örebro ska bli ännu mer attraktivt och utvecklingen ska komma hela kommunen till del.

Utveckling

Vårt vallöfte

I Örebro ska man kunna leva ett rikt liv och utvecklingen ska komma hela kommunen till del. Genom en aktiv fritid, ett varierat kulturliv och fler platser för möten gör vi Örebro attraktivt både för boende och besökare.

En attraktiv kommun för både örebroare och besökare

 • Utveckla Hjälmaren som besöksmål för örebroarna.
 • Vi vill ytterligare stärka Örebros varumärke som musikstad. Därför vill vi utveckla strategier och samverkan för Musikstaden Örebro.

Ett levande city

 • Vi vill införa gratis Wifi i citykärnan så att besökare och turister kan söka information om Örebro.
 • Örebros centrum ska bli ännu mer levande och stadskärnan ska vara en självklar mötesplats för fler.
 • Det ska bli lättare att parkera nära centrum. Det behövs fler parkeringshus och det ska bli lättare att se var det finns lediga parkeringsplatser.
 • För att få ett mer hållbart stadsklimat och mer framkomliga vägar ska vi skapa förutsättningar för att samordna den stadsnära körningen inom transportsektorn.

En aktiv fritid och fler platser för möten

 • Under mandatperioden ska 4 nya idrottshallar byggas i anslutning till nya skolor.
 • Vi vill öka kvalitén på våra motionsspår så att fler vill använda dem.
 • Fler lekduschar i anslutning till parker och lekplatser.
 • Vi bygger ett nytt stadsbibliotek i Kulturkvarteret – det ska bli den självklara mötesplatsen i centrum.
 • Vi bygger ett nytt bad i Brickebacken.
 • Rusta och utveckla fler badplatser i Örebros sjöar och vattendrag

Örebros utveckling ska komma alla till del

 • Vi vill rusta upp fler centrum i tätorterna på landsbygden.
 • När Örebro växer ska det även finns aktuella detaljplaner för nybyggnation i de större tätorterna på landsbygden.
 • Alla barn har rätt till en trygg och säker barndom. Vi vill göra fler skolvägar säkrare för barnen i våra tätorter.

Ett Örebro där alla behövs och kan delta

 • Den fysiska tillgängligheten i Örebro ska öka. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas.
 • Örebro kommun ska vara en föregångare i att människor med funktionsnedsättning ska kunna jobba.