Gå till innehåll

AK-styrelsen

AK-styrelsen är, när medlemsmötet inte är samlat, arbetarekommunens högst beslutande organ och väljs av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande
Margareta Lundgren

Kassör
Robin Andersson

Ledamöter
Aleksandar Srndovic, vice ordförande
Sverker Nyman, studieledare
Jessika Ljusner, medlemsansvarig
Marcus Granström, sekreterare
Anders Lidén, facklig ledare
Lenneke Sundblom
Conny Andersson

Ersättare
Johannes Salo, internationell ledare
Susanne Kjelldahl Almqvist
Holger Forsberg
Anette Ländin
Anders Jonsson
Iréne Johansson

Till AK-styrelsen är även vårt oppositionsråd Ulrika Falk adjungerad.