Norrtälje kommun

Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrtälje 2022-2026

Kommunfullmäktigegruppen

Vår kommunfullmäktigegrupp består av 18 ledamöter och 9 ersättare. Nedan finner du hela listan.

Ledamöter

Ulrika Falk
Olle Jansson
Hanna Stymne Bratt
Aleksandar Srndovic
Lenneke Sundblom
Anders Jonsson
Margareta Lundgren
Robin Andersson
Ingrid Markström
Henning Larsson
Frida Ranft
Conny Andersson
Catharina Erdtman
Lars Sundberg
Lotta Svenander
Robert Lönnqvist
Anette Ländin
Marcus Granström

Ersättare

Nora Tabbouche
Anders Lidén
Maija Kohtanen
Johannes Salo
Susanne Kjelldahl Almqvist
Sverker Nyman
Jessika Ljusner
Roger Berglund
Margareta Sundström

Gruppledare i nämnder och bolag

Nämnder

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Hanna Stymne Bratt, 070-344 70 73
hanna.stymne-bratt@norrtalje.se

Barn- och skolnämnden
Margareta Lundgren, 070-337 75 06
margareta.lundgren@norrtalje.se

Bygg- och miljönämnden
Marcus Granström, 073-072 63 56
marcus.granstrom@norrtalje.se

Kommunstyrelsen
Ulrika Falk, 070-815 62 30
ulrika.falk@norrtalje.se

Kultur- och fritidsnämnden
Johannes Salo, 076-650 50 00
johannes.salo@norrtalje.se

Socialnämnden
Anette Ländin, 070-877 25 43
anette.ländin@norrtalje.se

Utbildningsnämnden
Robin Andersson, 072-571 91 56
robin.andersson@norrtalje.se

Val- och demokratinämnden
Conny Andersson, 070-874 64 60
conny.andersson@norrtalje.se

Kommunala bolag

Campus Roslagen AB
Lars Sundberg, 076-811 68 20
lars.sundberg1@norrtalje.se

Norrtälje Energi AB
Håkan Jonsson, 070-584 09 30
hakan@vaddobygg.se

Norrtälje vatten- och avfall AB (NVAA)
Robert Lönnqvist, 070-301 81 78
robert.lonnqvist@norrtalje.se

Roslagsbostäder AB
Anders Jonsson, 070-662 37 36
anders.jonsson@kommunal.se

Sök alla våra förtroendevalda i Norrtälje kommun

Vi har många förtroendevalda socialdemokrater i Norrtälje kommun. På kommunens hemsida finns en lista över samtliga förtroendevalda: