Position: Bemanningsföretag ska inte styra vården

Som socialdemokrater ser vi det som avgörande att återta den demokratiska kontrollen över vår välfärd. Vi är djupt oroade över det ökande användandet av hyrpersonal inom vården och hur bolagen låtits ta över delar av vår hälso- och sjukvård. Det har skapat ett beroende som underminerar både kvaliteten på vården och sjukvårdspersonalens arbetsvillkor. Vi måste agera för att bryta detta beroende och återta kontrollen över vår gemensamma välfärd.

Genom att investera i en välfungerande offentlig vård, där regionens medarbetare ges möjlighet till kontinuerlig utveckling och en god arbetsmiljö, kan vi minska beroendet av hyrpersonal och säkerställa en hållbar och kvalitativ vård för alla patienter. Detta är ett viktigt mål för oss i vårt regionala ansvar men måste också aktivt stöttats av den nationella nivån och regeringens politik. 

Regeringen och SD har skapat en nationell sjukvårdskris bland annat genom att prioritera stora skattesänkningar för höginkomsttagare istället för att säkra tillräckliga resurser till vården. Det är dags att regeringen och Sverigedemokraterna tar ansvar för den kris de skapat. Nu måste människors hälsa prioriteras före skattesänkningar för de mest välbärgade.  

Vi socialdemokrater i Norrbotten kräver att regeringen vidtar åtgärder för att bidra till minskat bemanningsberoende inom svensk sjukvård och istället stödjer investeringar i hållbara lösningar. Regeringen måste tillföra mer pengar till sjukvården och vi vill se en nationell reglering av bemanningsbolagen, krav på kollektivavtal samt en politik som prioritera människors hälsa och välfärd framför vinster för privata aktörer.

Att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden är inte bara en fråga om ekonomi utan också en fråga om att säkra en robust, jämlik och tillgänglig vård för alla medborgare. Sjukvården kan inte förlita sig på hyrbemanning. Istället behöver samhället investera i vårdens medarbetare, ge dem trygga anställningar med goda arbetsvillkor och möjligheter till utveckling. Det är genom att tillsammans stärka och satsa på den offentliga vården som vi kan garantera en hållbar och tillgänglig vård för alla, oavsett bakgrund eller plånbok. 

Sammanfattande text; 

Socialdemokrater strävar efter att återta demokratisk kontroll över vården och minska beroendet av hyrpersonal för att säkerställa en hållbar och kvalitativ vård för alla. 

Regeringen måste prioritera resurser till vården, stoppa missbruket av hyrpersonal och tydligt prioritera välfärden i tuffa tider så regionerna har möjlighet att investera i medarbetarnas trygghet och utveckling. Det är avgörande att säkra en jämlik och tillgänglig vård för alla medborgare genom att stärka den offentliga vården och prioritera människors hälsa framför privata aktörers vinster.

Publicerad