Position: Arbetslivskriminaliteten måste stoppas

Kampen mot arbetslivskriminalitet och strävan efter goda arbetsvillkor är centrala för vårt socialdemokratiska arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden. Att säkerställa rättvisa för arbetstagare är grundläggande för ett solidariskt och välfungerande samhälle.

Idag kan en byggnadsarbetare vid ett av Sveriges mest ansedda projekt tvingas arbeta extrema timmar under långa perioder. Fackliga representanter hotas och misshandlas när de försöker upprätthålla kollektivavtalen. Fusket och människors utnyttjande ökar, och kopplingen mellan arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet blir tydligare. Oseriösa företag konkurrerar obesvärat på marknaden, vilket resulterar i att seriösa företag trängs ut och arbetare tvingas acceptera allt sämre arbetsvillkor. 

Vi socialdemokrater i Norrbotten kräver att regeringen intensifiera kampen mot arbetslivskriminalitet och ser till att goda arbetsvillkor garanteras för dem som arbetar inom den gröna omställningen. Endast genom att bekämpa arbetslivskriminalitet och säkerställa rättvisa förhållanden kan vi bygga en hållbar framtid för vårt land och dess invånare. 

Arbetslivskriminalitet är inte längre bara skuggsidor av arbetsmarknaden; den organiserade brottsligheten riskerar att utrota seriösa företag. Vårt mål är en arbetsmarknad där kriminella inte kan agera som arbetsgivare. Kampen mot arbetslivskriminalitet måste intensifieras på alla samhällsnivåer och det krävs nya, kraftfulla lagar för att förhindra gränsöverskridande arbetslivskriminalitet och för att upprätta ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Vi vill se en tydlig förstärkning av Arbetsmiljöverkets förutsättningar att jobba med inspektioner och att regeringen går fram med lagstiftning som stärker huvudentreprenörsansvaret och samtidigt begränsar underentreprenörsleden. 

Vi kräver också att de regionala skyddsombudens tillträdesrätt till arbetsplatser stärks.  

Offentlig upphandling bör användas för att säkerställa ordning och reda på arbetsmarknaden och sociala krav bör ställas i fler upphandlingar. Utan noggrann kontroll ökar risken för att oseriösa aktörer får fäste som leverantörer av offentligt upphandlade varor, tjänster och entreprenader. Politiken måste bekämpa arbetslivskriminalitet och främja sund konkurrens genom noggrann upphandling och kontroller av verklig verksamhet.

Stat, kommun och region måste gå i täten för rättvis upphandling och säkerställa att samhällets resurser används ansvarsfullt. Det är en väg mot en hållbar arbetsmarknad och skydd av arbetstagarnas rättigheter. En öppen och fungerande marknad är avgörande för sysselsättningen och välfärden i Sverige, och skapar trygghet för medborgarna.

Sammanfattandet text; 

"Kampen mot arbetslivskriminalitet och för goda arbetsvillkor är avgörande för en rättvis och hållbar arbetsmarknad. Vi måste intensifiera vårt arbete för att säkerställa schyssta förhållanden och bekämpa organiserad brottslighet. Regeringen måste ta ledningen i kampen genom att stärka lagstiftningen och säkerställa strikta kontroller vid offentlig upphandling. Det är avgörande att seriösa företag premieras och att kriminella inte belönas med offentliga uppdrag. Vi kräver handling för en rättvis och trygg arbetsmarknad för alla." 

Publicerad