Distriktsårskongress 2024

Under helgen den 6-7 april samlades Socialdemokraterna i Norrbotten för sin årliga distriktskongress på Folkets hus i Kalix. Med cirka 150 ombud från arbetarkommunerna i länet var kongressen en arena för att diskutera och forma framtida politiska åtgärder.

EU

Ett 80-tal motioner behandlades, distriktsstyrelsen valdes in och vi har tagit del av intressanta gäster och seminarier.

Beslut fattades i att anta positionspapper kring frågor såsom satsning på Malmbanan, minskning av bemanningsföretag i vården, arbetsmarknadsförhållanden och kompetensförsörjning. Till höger på denna sidan finner man distriktstyrelsens förslag som beslutades under kongressen.

Dessutom enades vi om ställningstaganden gällande kriget i Gaza och statens inställning till den gröna omställningen. Kongressen markerade även beslutsamhet att fortsätta arbeta för ett starkare och mer robust Norrbotten.

Publicerad