Sociala medier utbildning

Facebook, Instagram, X etc. Sociala medier får en allt större betydelse i kommunikationen med väljare.

För att hänga med i utvecklingen arrangerar Socialdemokraterna Norrbotten en utbildning riktad till den/dem som ansvarar eller kommer att få ansvar över arbetarkommunens sociala medier. Utbildningen kommer ske digitalt i studiecirkelformat. Utbildningsdagar är 3/10 och 17/10. Under ledning av Sanna Eriksson kommer ni att få grundkunskap om de sociala medier plattformar som vi använder oss av samt hur vi skapar innehåll på våra plattformar för att nå ut till våra målgrupper.

Målgrupp: 1-2 personer från varje AK som ansvarar eller kan tänkas ansvara för AKs sociala medieplattformar.

När: 3/10 18.00 och 17/10 18.00

För mer information kontakta vår ombudsman Henrik, henrik.alqvist@socialdemokraterna.se