NYHET

Vi kräver besked av regeringen om satsningar på Malmbanan

Lundh Sammeli kräver infrastrukturministern på besked om satsningar på Malmbanan.

Efter vinterns omfattande haveri på Malmbanan har Socialdemokraterna i länet tröttnat och kräver nu att staten antingen lånefinansierar dubbelspår på Malmbanan sträckan Narvik-Luleå alternativt att man avstår vinstutdelning från LKAB under en 10 års period och ger bolaget i uppdrag att själva bygga dubbelspår.

Efter gårdagens årsstämma med LKAB där också de ekonomiska effekterna av haveriet blir tydliga, i kombination med bolagets nyligen givna varning om möjliga produktionsbegränsningar och varsel av personal begär nu riksdagsledamot Fredrik Lundh Sammeli (S) en debatt med infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD) om krisen på Malmbanan.

- Jag tror det har blivit tydligt för alla att vi inte längre kan lappa och laga Malmbanan och att nuvarande planer på utbyggnad varken är tillräckligt eller nog snabbt säger Fredrik Lundh Sammeli. Banan är i sämre skick och behovet av kapacitetshöjningar är större än vad nuvarande planer bygger på, det krävs ett omtag från regeringen och det är bråttom.

- Jag vill såklart veta vilka åtgärder regeringen omedelbart kommer att vidta för att hantera de akuta leveransproblemen på Malmbanan och säkerställa att kapaciteten upprätthålls. Men också vilka besked regeringen har för att långsiktiga säkerställa en stabil och effektiv järnvägsinfrastruktur på Malmbanan och i regionen säger Fredrik Lundh Sammeli (S).

Datum för Lundh Sammelis begärda debatt med Infrastrukturminister Andreas Carlsson i riksdagen är ännu inte satt.

Här kan man läsa interpellationen i sin helhet; https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/interpellation/malmbanan-_hb10722/ Länk till annan webbplats.

Länk till artikel hos NSD: https://nsd.se/nyheter/norrbotten/artikel/efter-sparhaveriet-pa-malmbanan-kraver-debatt-med-ministern/r3ogw4er Länk till annan webbplats.

Fredrik Lundh Sammeli

fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se