NYHET

Försämra inte sjukförsäkringen

I dagarna presenterades kraftiga försämring av sjukförsäkringen – och SD-regeringen tar nu förslagen vidare, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten i en debattartikel.

Många minns Alliansregeringens så kallade stupstock. Om du var sjuk en längre tid riskerade du till slut att bli utförsäkrad – och fick stå utan stöd. Det regelverket satte inte minst många cancersjuka i hemska situationer. Många upplevde att avslagen slog deras liv i spillror.

SD-regeringen går även vidare med utredningens förslag om att återinföra tidigare sjukförsäkringsregler där sjukas arbetsförmåga ska jämföras med arbeten som inte finns i verkligheten. Kan du inte ta ett jobb som kräver att du står eller sitter, då ska du söka jobb som funkar om du ligger ner. I slutändan kommer sjuka stå utan varken stöd eller arbete.

Under 2021–22 tog Socialdemokraterna initiativ till flera reformer för att förbättra möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete och för att stärka rättssäkerheten i sjukförsäkringen. Resultatet innebar cirka 50 000 färre avslag år 2022. I Försäkringskassans egen utvärdering av prövningen av arbetsförmåga vid dag 180 och dag 365, har man också funnit att reformerna uppnått sitt syfte och att fler sjukskrivna går tillbaka till sin tidigare arbetsgivare – precis som avsett.

SD-regeringen vill ändra detta och har nu låtit en utredare komma med förslag som kraftigt kommer försämra sjukförsäkringen. För många sjukskrivna kan detta bli en personlig katastrof. Förbättringarna har bidragit till ökad rättssäkerhet och tydlighet för den sjukskrivne. För många äldre ledde de gamla reglerna till att de helt lämnade arbetslivet om de blev sjuka i stället för att ta tillvara den arbetsförmåga de hade kvar. Stressen gjorde att många människor mådde ännu sämre och det trygghetssystem som ska finnas när man blir sjuk – det fanns inte.

Vi behöver en rättvis och fungerande sjukförsäkring. Om man tar bort de förbättringar vi satte in kommer folk som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom inte få rätt till sjukpenning. Det kommer att slå stenhårt mot människor i långvarig sjukdom.

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att alla som kan arbeta ska arbeta. Men det ska vara på ett sätt som är rimligt, arbetsförmågan ska inte ställas mot ett låtsasjobb och är man sjuk så måste man få vara sjuk, även om det råkar vara mer än 180 dagar. Sjukförsäkringen behöver förbättras och rustas, inte avvecklas. Vill SD-regeringen göra människor friskare eller vill de bara göra människor fattigare?


Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S)
Zara Leghissa, riksdagsledamot (S)

Ida Karkiainen, riksdagsledamot (S)

Linus Sköld, riksdagsledamot (S)

 

Länk till artikeln hos NSD Länk till annan webbplats.