NYHET

Socialdemokraterna i Norrbotten kräver dubbelspår på Malmbanan för att säkra Sveriges infrastruktur och ekonomiska utveckling.

-PRESSMEDDELANDE-

Socialdemokraterna Norrbotten går nu fram med ett helt nytt förslag i frågan om Dubbelspår på Malmbanan och föreslår den stundande distriktsårskongressen att kräva att regeringen antingen lånefinansierar hela bygget eller avstår från vinstutdelningar från LKAB under en 10-årsperiod och istället ge bolaget i uppdrag att bygga dubbelspår.

”Läget är akut och regeringen måste nu agera för att säkerställa såväl nuvarande basindustri som den gröna omställning som sker i länet. Det räcker inte med att påskynda redan planerade satsningar utan läget är så allvarligt så det krävs ett omtag i frågan. Dubbelspår på Malmbanan måste byggas på hela sträckan Narvik-Luleå och det är bråttom” säger Fredrik Lundh Sammeli, Distriktsordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten

Malmbanan är en vital del av Sveriges nationella transportnätverk och det är av yttersta vikt att den uppgraderas för att möta dagens och framtidens behov. Med den ökande gröna omställningen av Norrbottens industrier ökar även behovet av transport längs malmbanan skriver distriktsstyrelsen i sitt förslag till distriktsårskongressen. Dubbelspår på Malmbanan skulle inte bara öka kapaciteten och minska trängseln på malmbanan utan också förbättra säkerheten och tillgängligheten för både gods- och persontransporter längs bana.

”Malmbanan är en livsviktig del av vår nationella transportstruktur och med allt som händer här uppe såväl industriellt som geopolitiskt, så blir det tydligt efter senaste årens stora rälshaveri att banan behöver rustas upp rejält och med ökande godsvolymer behöver dubbelspår byggas längst hela Malmbanan, så fort det bara är möjligt” säger Fredrik Lundh Sammeli.

Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Norrbotten föreslår distriktsårskongressen att ta denna nya position i frågan om Dubbelspår på Malmbanan. En full lånefinansiering skulle kunna betalas av med höjda banavgifter. Socialdemokraterna Norrbotten samlas för distriktsårskongress i Kalix helgen 6-7/4.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Lundh Sammeli, Distriktsordförande Socialdemokraterna Norrbotten.

fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se