NYHET

Pressmeddelande: Det behövs betydligt högre ambitionsnivåer för Malmbanan.

PRESSMEDDELANDE


”Det är bra att regeringen nu verkar förstått infrastrukturens betydelse för att möjliggöra den gröna omställningen av industrin som nu sker i länet och det är välkommet och viktigt att arbetet påskyndas med kapacitetshöjande åtgärder på Malmbanan” säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten som kommentar till regeringens beslut att ge uppdrag till Trafikverket att vidta åtgärder för planeringen av transportinfrastrukturen i Norrbotten. 

Men han är dock kritisk till dagens besked och efterfrågar högre ambitioner från regeringen i detta läge gällande länets infrastruktur. 

”Det kommer inte att räcka med att vidta åtgärder för planering, samordning och effektivisering av sedan tidigare utpekade åtgärder. Kapacitetsbristen är en hotande faktor mot såväl befintlig basindustri som planerad industriomställning och senaste månadernas haverier på Malmbanan med enorma konsekvenser som följd visar tydligt att det behövs såväl fler åtgärder efter hela malmbanan för att upprätthålla kapacitet och funktionalitet som nya besked från regeringen” fortsätter Fredrik Lundh Sammeli. 

”Det som behövs nu är högre ambitioner från nationellt håll och mer radikala förslag för att säkerställa en fungerande infrastruktur med nog stor kapacitet under de kommande åren som också klarar av såväl beredskapsbehoven som en växande befolkningsregion. Regeringens besked idag hade behövt vara att dubbelspår på sträckan Narvik-Luleå ska byggas och prioriteras”. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Lundh Sammeli

Riksdagsledamot och ordförande i Socialdemokraterna Norrbotten

fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se