NYHET

Hur ska du hålla ditt löfte, Kristersson?

Det pågår en nationell sjukvårdskris i landet och hittills har regeringen valt att inte göra något åt den. Den 10 februari meddelade statsministern att regeringen och Sverigedemokraterna kommer att lägga fram en budget som förhindrar uppsägningar av personal inom sjukvården.

Nu kräver vi regeringen på svar om när pengarna kommer, hur mycket som ska fördelas och hur regeringen ska säkra att inga varsel, uppsägningar eller personalminskningar sker på grund av det svåra ekonomiska läget.

Den höga inflationen och lågkonjunkturen slår rakt in i regionernas och därmed sjukvårdens ekonomi och regionerna räknar med ett totalt underskott på 24 miljarder kronor i år.

Det svåra ekonomiska läget, de stora underskotten och bristen på statliga resurser har påpekats av bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Vårdkrisen är här och nu och patienter och personal drabbas. Trots detta har regeringen valt att göra andra prioriteringar, som en skattesänkning för de allra rikaste.

Detta är ingen ny situation som har uppstått, vårdkrisen är något som vi Socialdemokrater har varnat för inför varje budget som har lagts från regeringen och Sverigedemokraterna.

Landet befinner sig i en akut sjukvårdskris där 19 av 21 regioner nu tvingas skära ner i vården.

Staten behöver ta sitt ansvar och skjuta till resurser, precis som den S-ledda regeringen sköt till medel under coronapandemin behöver nuvarande regering agera i ett krisläge.

Statsministern och regeringen behöver nu konkretisera vad beskedet faktiskt innebär. Regionerna behöver få veta när pengarna kommer, hur mycket som ska fördelas och hur regeringen säkrar att inga uppsägningar i svenska sjukvården kommer att göras.

Ifrån regionerna ser vi behov av att de generella statsbidragen permanent, från och med den 1 januari 2024, räknas upp med inflationen.

Detta är även något SKR har försökt få gehör för hos regeringen. En automatisk värdesäkring av statsbidragen hade skapat en mer förutsägbar finansiering och därmed skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för att bedriva välfärdens verksamheter på ett effektivt sätt.

Många regioner tvingas nu till tuffa beslut om nedskärningar för att regeringen väljer att inte agera.

Menar Ulf Kristersson Länk till annan webbplats. allvar med löftet till vården behöver regionerna få svar på hur och när löftet ska infrias. En annan verklighet hade kunnat vara möjlig med andra prioriteringar från regeringen.


Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i socialutskottet (S)

Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande, Norrbotten (S)
Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götaland (S)
Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Jönköping (S)
Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande, Västernorrland (S)
Bengt Bergqvist, regionstyrelsens ordförande, Jämtland/Härjedalen (S)
Åsa Johansson, regionstyrelsens ordförande, Värmland (S)
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Örebro (S)
Aida Hadžialić, regionstyrelsens ordförande, Stockholm (S)
Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande, Kalmar (S)
Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande, Gotland (S)
Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande, Västerbotten (S)
Helena Proos, regionstyrelsens ordförande, Uppsala (S)
Elin Norén, regionstyrelsens ordförande, Dalarna (S)

Läs debatten hos Aftonbladet här. Länk till annan webbplats.