NYHET

Pandemins hjältar har glömts bort

"Applåderna har tystnat. Välfärden har satts på svältkur", skriver riksdagsledamoten Zara Leghissa (S) i NSD.

När tröttheten, värken och känslan av otillräcklighet river och sliter i kropp och själ. När bråttom, bråttom genomsyrar arbetet.

Skynda, skynda, kollegan är sjuk och ingen vikarie finns. När tiden för att trösta, lugna och trygga inte finns.

Väntan på det där SMS:et som utlovar jobb för dagen.

Där tankarna går till hur barnomsorgen ska ordnas när ovissheten hur schemat kommer se ut.

Så ser vardagen ut för många.

År 2023 var ett mycket dystert år för arbetarna, 65 personer miste livet under arbetet.

Varje år dör ca 3 000 personer per år, i förtid av sjukdomar eller skador orsakade av ohälsosamma arbetsmiljöer.

700 personer av jobbstress.

Vart 20:e fall av självmord har samband med arbetsrelaterad mobbing och sexuella trakasserier.

De som dör i skymundan och som inte får så stor uppmärksamhet.

Människor, som mister sina liv alldeles för tidigt, av orsaker som kunde förhindrats.

På grund av hög arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, skiftarbete, motoravgaser, buller och ihållande tungt fysiskt arbete.

Arbetsmiljöverket bedömer att dödsfall på grund av arbetsrelaterad stress kommer öka.

Arbete genom bemanningsföretag, tidsbegränsade anställningar, deltidsanställningar, flera arbetsgivare samtidigt, arbete på en arbetsplats utan kollektivavtal och egenföretagare, har enligt forskning stor inverkan på anställdas hälsa i negativ mening.

Otillräcklig inkomst, låg sysselsättningstrygghet och brist på rättigheter och skydd.

Flertalet av de som utsätts för dessa riskfaktorer, är kvinnor.

Yrken inom välfärd, handel, hotell och restaurang och gigarbete.

Att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö i dessa sektorer, är en central jämställdhetsfråga.

Då sätter den SD-ledda regeringen välfärden på svältkur och sjukvården i kris.

I en tid när människor ska arbeta i allt högre ålder.

Där kollegorna blir färre, där arbetsbelastningen och stressen ökar, där den så välbehövliga återhämtningen uteblir och oron för att kunna få mat på bordet och ha tak över huvudet ökar.

Faktorer som är avgörande om människor dör i en för tidig död.

Applåderna har tystnat. Dansen till Jerusalema har stannat.

Pandemins hjältar har glömts bort. De som räddade liv, som ställde krav på skyddsutrustning, krav på påstigning via bussens bakdörr. Samhällsbärarna.

Trygga arbeten och arbetsplatser, ger trygga människor, stärker demokratin, räddar och förlänger liv!

Det skapar tillväxt och lyfter Sverige framåt.

Det borde vara regeringens prioritet!

Länk till annan webbplats.

Zara Leghissa

Läs krönikan hos NSD Länk till annan webbplats.