NYHET

Uppkavlade armar för den gröna omställningen i norr!

Norrbotten står i dag inför enorma utmaningar. Det handlar om den gröna omställningen och ett hållbart Sverige, skriver Norrbottens tre regionråd.

Om de gröna industrisatsningarna ska lyckas behöver vi attraktiva samhällen där människor vill bo och arbeta. Vår största utmaning – en stor befolkningsökning på kort tid. Vi måste bli hållbara inte bara genom klimatsatsningar utan även med socialt, ökad kultur och fritid. Det handlar om arbetstillfällen och utveckling av ett län som tidigare har avfolkats på både naturresurser och människor. Ett län som i århundraden har bidragit till Nationen Sveriges utveckling.

 

Tidigt såg Sverige fördelarna med bygget av Malmbanan till Riksgränsen när den påbörjades under 1800-talet. Den var nödvändig för att exportera svensk järnmalm från den isfria hamnen i Narvik. Det var dåtidens modiga politiker och entreprenörer som grävde djupt i statskassan. Men de har betalat sig mångfaldigt och gör det fortfarande.

Svensk export står för hälften av hela den svenska ekonomin. Gruvorna, älvarna, skogarna, verken och fabrikerna i norra Sverige har varit stor bidragsgivare till det senaste århundradets svenska välstånd – och gett förutsättningar för att även industrin i södra Sverige ska blomstra – vilket är välkänt.

Modiga entreprenörer har nu återigen klivit fram för att möta utmaningarna som hela vår omvärld står inför. De fossilfria stålsatsningarna i Norrbotten kommer att innebära minskade CO2-utsläpp och den teknik man använder ligger i framkant globalt sett vilket ger inte bara enorma konkurrensfördelar utan också säkrar svenska exportvärden, även i framtiden. Det råder inget tvivel om att norra Sverige än en gång kommer att skrivas om i historieboken, denna gång som kraften bakom den gröna omställningen.

Men frågan är om hela bilden är tydlig? Att dessa satsningar görs för framtida generationer och är av yttersta vikt för hela Sverige.

Trots ambitionerna erfar vi kritiska vindar och motståndare till Sveriges stålprojekt. Dessa påstår att den nödvändiga gröna omställningen är meningslös och skadlig för svensk företagsamhet? Ett motstånd som har starka kopplingar till personliga vinstintressen. Finansiärer, som backar upp kritikerna, har egna investeringar i tyska stålsatsningar – konkurrenter till de svenska projekten. Vi ifrågasätter kritikernas argument, som gynnar finansiärernas agenda. Det verkar som om deras pengar och intressen har som mål att underminera svenska projekt för egna kortsiktiga vinstsyften. Det vill säga en handfull kritiker från södra Sverige som försöker stjälpa projekten för sin egen vinnings skull.

Under Sveriges EU-ordförandeskap insåg regeringen vidden av den gröna omställningen av basindustrin globalt, när man visade upp den för de europeiska delegaterna. I Europa är nu en högre växel ilagd. Frankrikes och Tysklands regeringar stimulerar den gröna industriella omställningen med statsstöd. Norrbotten är tacksam över att tillståndsprocesser ses över men det är viktigt att regeringen trampar på gaspedalen för att inte tappa fart.

Vi är överraskade av att det inte finns större kunskap och insikt om värdet av det som nu sker i Norrbotten. Vi har kavlat upp ärmarna och vi välkomnar södra Sverige att göra det samma.

 

Anders Öberg, Regionstyrelsens ordförande, Regionråd (S)

Birgitta Johansson-Huuva, Regionråd (C)

Glenn Berggård, Regionråd (V)

 

Läs debattartikeln här! Länk till annan webbplats.