NYHET

Nu börjar resan mot en hållbar hälso- och sjukvård

Att på sikt minska andelen inhyrd personal är en strategi som kan skapa en mer hållbar arbetsmiljö och en högkvalitativ vård, skriver Anders Öberg (S) och Linda Frohm (M).

Vi lever i en tid där våra vårdbehov ständigt utvecklas och förändras. Det är viktigt att Region Norrbotten hänger med i denna snabba utveckling för att möta de framtida utmaningarna. Samarbete kommer krävas på alla plan, det kommer krävas uthållighet och kanske framförallt mod.

Hälso- och sjukvården ska präglas av bättre kontinuitet för både patienter och medarbetare. Med egna medarbetare kan teamarbetet vidareutvecklas, vårdkvaliteten öka och patienter som möter vården under längre tid – kanske hela livet – har stor nytta av att möta samma vårdkontakter.

Bristen på medarbetare inom vården har blivit alltmer påtaglig de senaste åren och för att klara kompetensförsörjningen är det avgörande att vi investerar i våra medarbetare, deras kompetens och välmående. När vi stärker medarbetarna stärker vi inte bara sjukvården i Region Norrbotten, utan vi säkrar också en framtid där vi kan möta vårdbehovet.

Bemanningsföretagen har haft ett starkt fäste i Region Norrbotten och kostnaderna för inhyrd personal har skenat och skapat en ohållbar situation. Arbetet med att minska den inhyrda bemanningen har pågått under flera år med avbrott under pandemin. Hyrbemanning är ett sätt att möta tillfälliga arbetstoppar, men det får och kan inte vara en permanent lösning. Vi måste vända oss mot en mer långsiktig strategi som främjar våra egna medarbetare.

Inhyrd personal kommer fortfarande vara en nödvändighet vid akuta arbetstoppar eller när det finns behov av en särskild kompetens, men i grunden behöver vi en stabil och pålitlig egen bemanning. Att förlita sig på hyrbemanning som en långsiktig lösning underminerar våra strävanden att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare och en högkvalitativ vård för våra medborgare.

Vi ser med inspiration på andra regioner, som redan har tagit steg i riktning mot en mer hållbar vård med en minskad andel inhyrd personal. De har visat att det går att förändra och vi strävar efter att följa deras exempel. Genom att minska kostnaderna för inhyrd bemanning och istället investera i våra egna medarbetare och deras arbetsmiljö, skapar vi en vård för framtiden som är rustad att möta de utmaningar som kommer att komma.

Vägen mot att minska andelen inhyrd personal kommer att vara kantad med utmaningar, men vi är övertygade att med en gemensam målsättning, samarbete och tillit är vi på rätt spår.

 Anders Öberg, Regionstyrelsens ordförande (S)  Länk till annan webbplats.

Linda Frohm, Oppositionsråd (M)

Läs debattartikeln hos NSD Länk till annan webbplats.