NYHET

Folkbildningen är avgörande för Norrbotten

Socialdemokraterna vill få regeringen att ompröva beslut om nedskärningar som drabbar folkbildningen. Det skriver fyra S-märkta riksdagsledamöter från Norrbotten.

Utbildning och bildning stärker Sverige och Norrbotten som län. Genom att investera i folkbildningen, investerar vi i människor och deras förmåga att utvecklas och bidra till samhället. Därför är det av yttersta vikt att vi bevarar folkbildningens självständighet och oberoende och inte går den väg SD-regeringen nu stakat ut. Att centralisera och skära ner finansieringen av folkbildningen är ett steg i fel riktning och utgör ett hot mot vårt samhälles värdefulla demokratiska arv, vilket i förlängningen förändrar Norrbotten och Sverige till det mindre igenkännliga.


Den omfattande personalbristen inom välfärden blir särskilt påtaglig i våra delar av landet och kräver kraftfulla åtgärder. Här spelar folkhögskolor en viktig roll då man dessa skolor runt om i landet utbildar kommande undersköterskor, elevassistenter och socialpedagoger, vilket fyller viktiga luckor på arbetsmarknaden.


Målet med omställningsstudiestödet som vi socialdemokrater fick på plats under våra regeringsår är att ge människor möjligheten att byta bana i arbetslivet och samtidigt stärka arbetskraften inom dessa bristyrken. Tyvärr riskerar också SD-regeringens hantering av den största arbetsmarknadsreformen i modern svensk historia att äventyra möjligheterna till vidareutbildning, vilket lämnar många människor i sticket.


Vi kan inte tillåta att SD-regeringen begränsar folkbildningens möjligheter att främja medborgarnas delaktighet i samhället. Bildning är en betydelsefull del av demokratin men med regeringens nedskärningar och oskicklighet blir Sverige både fattigare och farligare.

Våra besök på folkhögskolorna runt om i Norrbotten visade klart och tydligt för oss att vi socialdemokrater måste fortsätta sätta press på regeringen att ompröva sina beslut och istället fokusera på att stärka folkbildningen. Genom att bevara bredd och mångfald i utbudet kan vi säkerställa att folkbildningen fortsätter att vara en kraftfull faktor i att främja kunskap, demokrati och samhällsengagemang här i Norrbotten.

Fredrik Lundh Sammeli, Zara Leghissa, Linus Sköld & Ida Karkiainen