NYHET

Vi arbetar aktivt med att förbättra situationen!

Svar på Bröstcancerföreningens debattartikel "Många utrikesfödda kvinnor dyker inte upp", NSD den 3 oktobe Länk till annan webbplats.r.

Tack för att ni tar upp denna viktiga fråga om mammografi och bröstcancervård. Vi i Region Norrbotten är medvetna om vikten av att öka deltagandet i mammografiscreening, särskilt bland utrikes födda kvinnor och de med lägre utbildningsnivå. Vi arbetar aktivt med flera åtgärder för att förbättra situationen.

För det första, vi följer noga de rutiner för kallelse och information som Regionala Cancercentrum har utvecklat. Det är viktigt att säkerställa en standardiserad och tillförlitlig process för att kalla kvinnor till mammografi.

Vi har också tagit steget att ersätta ambulerande mammografivagnar med fasta mammografiscreeningar på våra sjukhus. Detta kommer att möjliggöra för oss att skicka påminnelser vid uteblivet besök och därigenom öka deltagandet.

Vi har ett pågående arbete med att implementera kvalitetsregister för mammografi, vilket är avgörande för att kunna utvärdera och förbättra vår screeningprocess.

När det gäller hälsoinformatörer och hälsoguider, så har vi för närvarande inget pågående arbete inom mammografiverksamheten. Däremot ser vi att det finns potential för bredare folkhälsoarbete, exempelvis vid hälsosamtal, där vi kan nå ut till fler kvinnor och öka medvetenheten om vikten av mammografi.

Bröstcancerföreningens uppmaningar om riktade insatser är viktiga områden till förbättring och vi tar det med oss i det fortsatta arbetet. Vi är stolta över vår mammografi och bröstcancervård i Region Norrbotten, och vi uppmuntras av att Norrbottens kvinnor är duktiga på att delta i mammografiscreening.

Camilla Friberg, regionråd (S) 

Linda Jonsson, regionråd (V) 

Birgitta Johansson Huuva, regionråd (C)

Länk till debattartikel. Länk till annan webbplats.