NYHET

Det är ett kärvt ekonomiskt läge

"Det tar tid att bygga upp en nedmonterad organisation", skriver Anders Öberg (S), ordförande i regionstyrelsen i Norrbotten.

Socialdemokraterna i Norrbotten gick till val på att prioritera en förbättrad tillgänglighet till sjukvården och en bättre arbetsmiljö för regionens medarbetare i sjukvården.

Vi ser att tillgängligheten långsamt förbättrats, att det blir fler genomförda besök, att fler blir opererade. Men tyvärr väntar fortfarande alltför många alltför länge.


Att återskapa förtroende och bygga upp en nermonterad organisation tar betydligt längre tid än att riva ner den. De åtgärder vi tar fram ska fungera långsiktigt och vara förankrade.

Vi har lagt en rad förslag med fokus på kompetensförsörjningen, eftersom den är avgörande för en bättre tillgänglighet och arbetsmiljö. Vilket bland annat resulterat i en fördubbling av ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Målet är fler egenanställda och betydligt minskad hyrbemanning.

Hyrbemanningen har hittills använts för att öka tillgängligheten och fler tillgängliga vårdplatser, men det är inte långsiktigt hållbart att se hyrpersonalen som lösningen för en sjukvård som vill ska ha en god kvalitet och arbetsmiljö.

När Region Norrbotten antog budgeten för 2024 ser vi som alla andra regioner att intäkterna inte räcker till. Kostnader som vi inte kan påverka ökar dramatiskt. Inflationen som påverkar oss alla privat med ökade kostnader har stor påverkan även på regionens stora inköp till sjukvården och pensionsavsättningarna. Vi har dessutom gjort en extra lönesatsning för egen personal.

Samtliga regioner hade hoppats på att regeringen skulle förstå och ta till sig SKR:s tydliga beskriving om en befarad sjukvårdskris. När vi ser regeringens förslag till budget saknas dock insikten.

Norrbotten får ett nettotillskott på 24 miljoner kr i generella bidrag. Samtidigt ökar kostnaderna med 800 miljoner! Den moderatledda regeringens utlovade löftena i senaste valrörelsen om satsningar på sjukvården blir bara tomma ord.

Samtliga regioner lägger nu omfattande sparprogram som oftast innebär stora personalförändringar eller som i Stockholm som både varslar medarbetare och höjer skatten.


Läget gör att även Region Norrbotten behöva vidta åtgärder. Jag vill se ett arbete som har sin utgångspunkt från norrbottningarnas behov, med förslag där patienterna får vård vi behöver ofta, får den nära.

Hur vi ska designa den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten kommer att presenteras under det kommande året. Det handlar om att utveckla och under ordnade former bygga en trygg sjukvård, tillsammans med regionens medarbetare och fack.

Anders Öberg

Läs artikeln på NSD här: Länk till annan webbplats.