NYHET

Dubbelspår på Malmbanan – en riktigt god investering

"Dubbelspåren skulle bli en investering i kompetensförsörjning och hållbar tillväxt i Norrbotten", skriver debattörerna.

Malmbanan är Sveriges mest strategiska järnvägslinje. Den binder samman Kiruna och Gällivare med hamnarna i Narvik och Luleå och är en förutsättning för regionens ekonomiska framgång.

Nu står vi inför en utmaning som kräver både beslutsamhet och progressivt tänkande – Malmbanan behöver dubbelspår.

Trots Trafikverkets prioriteringsordning har regeringen visat på brist i beslutsfattandet av finansieringen av detta nödvändiga dubbelspår. Med dubbelspår skulle kapaciteten för både godstransporter och persontrafik avsevärt öka, vilket skulle ha en direkt inverkan på Norrbottens ekonomi och även på nationell nivå.

Gruvindustrin utgör en vital del av vår ekonomi, och den är avgörande inte bara för sysselsättningen utan även för de betydande intäkter den genererar. En central komponent för gruvindustrins framgång är malmbanan, som fungerar som livsnerven för transporten mellan gruva och hamn. För att säkra företagens konkurrenskraft och främja en hållbar framtid måste byggnationen av dubbelspåret påbörjas skyndsamt.

En nödvändig förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen är en välfungerande infrastruktur. Infrastruktur i Norrbotten blir ännu viktigare med tanke på omvärldsläget, som kan innebära ökade försvarsetableringar. Ett eventuellt NATO-medlemskap skulle kräva utvidgade material- och persontransporter som även gynnar tillväxt inom andra sektorer såsom skogsbruk och energiproduktion.

Genom att förbättra infrastrukturen på Malmbanan kommer vi att främja tillgängligheten till utbildning och arbetsmarknad. Det blir enklare för länets ungdomar att söka högre utbildning och för vuxna att finna nya karriärmöjligheter utanför den egna kommunens gränser. Kortare restider ger Norrbottens befolkning möjlighet att vara mer flexibel när det gäller både arbetsplats och bostadsort. Det kan innebära att unga väljer att stanna kvar i regionen och att man attraherar ny kompetens genom att erbjuda en livsstil som är attraktiv och möjligheter till personlig utveckling.

Vi uppmanar regeringen att agera snabbt i denna fråga för att undvika begränsningar inom persontrafik och produktionsneddragningar för våra företag. Sverige har inte råd att gå miste om denna möjlighet och det initiativ som nu ligger inom vår räckvidd.

Trafikverket har lagt fram sin rapport, när levererar regeringen finansieringsbesked?

 Anders Öberg (S), regionråd Region Norrbotten 

Birgitta Larsson (S), kommunalråd Gällivare kommun

Mats Taaveniku (S), kommunalråd Kiruna kommun

Länk till artikeln i NSD Länk till annan webbplats.