NYHET

Bygg ett Barnahus och satsa på kompetenscentrum

Regionrådet Camilla Friberg (S) om stödet till våldsutsatta kvinnor och barn.

Stärkta åtgärder för trygghet och hälsa: Kampen mot våld mot kvinnor och för barnens bästa

Under våren har vi i den nya majoriteten i Region Norrbotten, Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet, tagit initiativ och adresserat frågor gällande mäns våld mot kvinnor och ökad trygghet för våldsutsatta barn.

Vi inför nu avgiftsfrihet vid spårsäkring vid sexualbrott och skadedokumentation av våldsskador. Det är inte bara en ekonomisk åtgärd, utan en tydlig signal om samhällets skyldighet och vilja att stödja de som drabbas av dessa traumatiska händelser. Vi går också vidare och utreder förutsättningarna för etablering av ett Barnahus och vi inför ett kompetenscentrum för våldsutsatta patienter.

Dessa satsningar markerar en viktig insats för kvinnors och barns hälsa. Våld i nära relationer och sexuella övergrepp är former av övergrepp som påverkar kvinnor i alla samhällsklasser och alla åldrar. Genom att ge avgiftsfri vård vid spårsäkring och dokumentation av våldsskador vid dessa brott vill vi visa på en prioritering av kvinnors fysiska och psykiska hälsa. Ingen kvinna ska tveka att söka vård på grund av ekonomiska bekymmer eller för att det kan synas att kvinnan varit i kontakt med vården på kontoutdrag för en eventuell närstående förövare.

Norrbotten är den enda regionen i Sverige som saknar ett Barnahus och det är någonting vi är angelägna att skyndsamt ändra på. Genom att samla olika myndigheter och kompetenser på ett ställe kan barn som misstänks vara utsatta för brott ges en trygg och effektiv rättslig process. Detta är inte bara en fråga om effektivitet, utan också om det stöd och säkerhet som barnen förtjänar. Utredningen och samtalet fortsätter med berörda aktörer för att vi så fort som möjligt förhoppningsvis ska ha ett Barnahus på plats.

Initiativen som presenteras tar hänsyn till både jämställdhets- och barnrättsperspektiv. Mäns våld mot kvinnor är en tydlig manifestation av bristande jämställdhet och kräver kraftfulla åtgärder för att bekämpas. Vidare visar forskningen på det skadliga inflytandet av våld i hemmet på barns välmående. Genom att etablera Barnahus och satsa på kompetenscentrum för våldsutsatta patienter tar Norrbotten steg i rätt riktning för att säkerställa barns rättigheter och välbefinnande.

Det är glädjande att se den politiska enigheten vi har kring dessa initiativ och att vi tydligt visar att det prioriteras att stötta och skydda de som drabbas av våld. Låt oss hoppas att dessa steg i rätt riktning leder till en tryggare och mer rättvis framtid för alla i Norrbotten.

 

Camilla Friberg, Regionråd

Läs debattartikeln här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.https://nsd.se/debatt/artikel/bygg-ett-barnahus-och-satsa-pa-kompetenscentrum/r180epkl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.