NYHET

Fredrik Lundh Sammelis förslag blir nu lagstiftning, barns rättigheter på skyddat boende stärks.

Fredrik

Regeringen meddelade vid en presskonferens här under förmiddagen att man nu går vidare med en reform för att stärka barns rättigheter i Skyddat boende utifrån Lundh Sammelis förslag som statlig utredare och betänkandet ”Ett fönster av möjligheter SOU 2017:112”.

Det var regeringen Löfven som utsåg riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli (S) till regeringens särskilda utredare med uppdraget att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare.

Utredningen ”Ett fönster av möjligheter, SOU 2017:112” överlämnades till regeringen 2018 och har sedan remitterats och kompletterats med nödvändig juridik kring bla beslut utan samtycke vid skolplaneringen mm.

  • Barns rättigheter måste stärkas och när mina förslag nu blir lag kommer tillvaron för några av samhällets mest utsatta barn tydligt förbättras, säger Fredrik Lundh Sammeli som kommentar till regeringens besked idag.
  • Det här är en jätteviktig reform, både i ett barnrättsperspektiv men också för att rensa upp i det träsk av oseriösa aktörer som ser möjlighet att driva skyddat boenden idag eftersom såväl kvalitetskrav som tillståndsplikt saknas.
  • Utredningens förslag möter tydligt de allvarliga brister som idag finns för placerade barn kring bla bristande tillgång till skola och vård. Det är också viktigt att kunna neka rätt till umgänge för placerade barn avslutar Fredrik Lundh Sammeli (S).

 

Länk till regeringens pressträff: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/06/ny-reform-starker-valdsutsatta-i-skyddat-boende/ Länk till annan webbplats.