NYHET

Elen måste räcka till satsningarna i norr!

Fredrik

Den el som tilldelas Luleå och Boden räcker inte på långa vägar för de gröna satsningar som är på gång. Regeringen bör ingripa, skriver Anders Öberg och Helena Öhlund.

I Norrbotten pågår som bekant många av de industriprojekt som definierar den gröna omställning som placerar regionen i täten inte bara i Sverige utan likväl i Europa och världen. Satsningarna kan minska hela Sveriges totala koldioxidutsläpp med cirka 10 procent. Allt detta utsätts nu för ett stort hot i form av brist på tillräckligt med el.

Industriaktörerna i Norrbotten och norra Sverige har uppvisat den kvickhet som krävs för att ställa om samhället och ger Sverige stora chanser att fortsatt gå i täten mot klimatmålen.

Men Svenska Kraftnät och Vattenfall eldistribution har meddelat en tilldelning utifrån tillgänglig kapacitet som kan skjuta industrisatsningar i sank. I värsta fall hotas svenska arbetstillfällen och konkurrensfördelar. Därför anser vi att tilldelningsprocessen måste beräknas och ses i en större samhällsekonomisk kontext. Det kan inte i ena stunden talas vitt och brett om hur norra Sverige genomgår den gröna omställning hela Europa sneglar mot, för att sedan hållas fast vid arbetssätt som inte håller jämna steg med densamma.

Den gröna industriutvecklingen och omställningen kräver stora mängder eleffekt i alla kommuner i Norrbottens län. Luleå och Boden har nu fått besked om tilldelning av den effekt som ska räcka till 2030. Men det som anges räcker inte på långa vägar till för att genomföra de satsningar som flertalet aktörer i regionen står i färd med. Det handlar bland annat om SSAB:s stålproduktion och om kritisk produktion för omställning såsom Talgas batterianoder, Unipers fartygsbränsle och Fertiberias fossilfria konstgödsel.

Det är djupt olyckligt att rigida arbetssätt hotar att omkullkasta vitala delar av hela projektet. Dagens system för tilldelning av eleffekt fungerar så att vissa aktörer får den el de har begärt, men samtidigt innebär det att aktörer ibland begär, bokar upp och får tilldelat mer än vad de egentligen behöver. Problemet är att andra aktörer då blir utan.

Svenska kraftnät har på uppdrag av regeringen fått i uppgift att se över det existerande tillvägagångssättet. Det är klokt.

Men regeringen bör se till att Svenska kraftnät gör nödvändiga förändringar redan denna tilldelningsrunda. Frågan bör skyndsamt ses över. Annars riskerar det att få enorma samhällsekonomiska och närings- och klimatpolitiska konsekvenser redan denna mandatperiod. Det skulle vara väldigt beklagligt inte enbart för Norrbotten utan för hela Sverige.

Anders Öberg (S)
regionstyrelsens ordförande i Norrbotten
Helena Öhlund (S)
ordförande regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten

 

https://www.svd.se/a/0Qq366/elbrist-hotar-satsningar-i-norrbotten-skriver-s-politiker