NYHET

Personalbrist står i vägen för den gröna industriella revolutionen i Norrland

Exempelbild

Norra Sveriges stora tillväxtresa i utvecklingen av fossilfritt stål, grön vätgas och batteritillverkning är anslående. Den gröna industriella revolutionen inger hopp om en hållbar framtid för regionen och för hela landet men för att säkerställa att omställningen blir en framgångssaga behöver vi inte bara politiska strategier, det krävs konkreta åtgärder inom utbildning och kompetensförsörjning.

Jag har krävt svar av utbildningsministern Mats Persson (L) om när regeringen planerar att återkomma med konkreta förslag för att bygga ut antalet utbildningsplatser för vuxna och förvalta omställningsstudiestödet. Svaret från ministern var allt annat än betryggande. Trots tidigare uttalanden om prioriteringar i både utbildning och kompetensförsörjning har regeringens budgetförslag snarare inneburit miljardnedskärningar för vuxenutbildning om man jämför med tidigare år.

Regeringen har, precis som utbildningsministern skrivit i sitt svar, föreslagit en ökning av anslaget till vuxenutbildningen i vårbudgeten 2023. Det är dock viktigt att notera att denna ökning snarare är en mindre återställning av de kraftiga nedskärningar som gjordes i den föregående budgeten. Det är otillräckligt eftersom det ökade behovet av utbildningsplatser inte kommer att avta på lång tid framåt.

Omställningsstudiestödet har förvisso införts enligt tidigare fattade beslut. Men de oändliga handläggningstiderna försvårar så pass att hela reformen riskerar att gå om intet. Det skapar givetvis stor frustration för de människor som vill bidra till den gröna omställningen genom att omskola sig. CSN gör ett otroligt arbete för att få det att fungera så bra som möjligt med de resurser de har.

Trots tidigare uttalanden om prioriteringar i både utbildning och kompetensförsörjning har regeringens budgetförslag snarare inneburit miljardnedskärningar för vuxenutbildning om man jämför med tidigare år.

Regeringen måste däremot sluta blunda för problemen och skjuta till ytterligare resurser till myndigheten. Vi socialdemokrater föreslog en satsning på drygt 30 miljoner i vårt förslag till vårbudget för att förstärka CSN:s handläggningskapacitet. Regeringen saknar helt konkreta förslag.

Nu behöver utbildningsminister Mats Persson och regeringen omedelbart agera. Det behövs fler utbildningsplatser för vuxna. Handläggningen av omställningsstudiestödet måste fungera. Annars riskerar nyindustrialiseringen att gå om intet till följd av kompetensförsörjningsbekymmer.

Människor måste ha möjligheter att förbereda sig för framtidens jobb och vi har inte råd att låta tid gå till spillo. Regeringen måste därför börja leva upp till sina löften och stödja norra Sveriges i arbetet för den gröna omställningen.