NYHET

Linus Sköld, riksdagsledamot (s)

Är detta början på slutet för demokratin?

De senaste veckorna har vi sett en alltmer aggressiv attack på demokratins fundament. De högerextrema är inte intresserade av att bli utmanade. De känner sig hotade av att folk uttrycker andra åsikter, av att folk bildar sig, av att folk organiserar sig.

Därför är det lika självklart som det är allvarligt att Sverigedemokraterna går till angrepp på demokratin. Frågan är om de tidigare anständiga högerpartierna i regeringen tänker fortsätta tillåta dem.

Demokrati är det bästa statsskick vi hittills har kommit på. En grundförutsättning för den är att människor fritt får bilda sig och sina åsikter, fritt får organisera sig, fritt får uttrycka sig.

Att andra uppfattningar än majoritetens får synas och höras är helt avgörande för att folk ska kunna ta ställning till vilket samhälle de vill leva i, och rösta i enlighet med det.

Sverigedemokraterna har ärkefiender i folkbildningen. En bildad befolkning kommer sätta sig upp mot deras ideal om en auktoritär, nationalistisk och förtryckande stat. Särskilt agg hyser de mot studieförbunden. I synnerhet mot ABF, som är en del av arbetarrörelsen, och mot Ibn Rushd, vars främsta målgrupp är muslimer.

Sverigedemokraternas vilja att styra och begränsa folkbildningens innehåll realiseras nu steg för steg.

När Tidöavtalet presenterades var högerpartierna stolta över att skrivningen armlängds avstånd skulle säkras i kulturpolitiken. Med armlängds avstånd brukar menas att politiken sätter upp ramar och finansierar kulturen utan att styra innehållet. En majoritet som styr innehållet i kulturen styr nämligen också vilka åsikter som får yttras genom den.

SD påstår sig hedra den principen, men tar gång på gång kampen för att kulturella uttryck som de ogillar inte ska få finansieras med offentliga medel. Det är ett kraftfullt sätt att begränsa åsiktsbildningen.

De högerextrema har tidigare hotat civilsamhället med strypt finansiering när dess organisationer kritiserat innehållet i Tidöavtalet. Sverigedemokraterna attackerar också oppositionens finansiering.

De säger som det är: de vill att våra första maj-tåg ska vara kortare nästa år.

Alla som i sociala medier har försökt uttrycka åsikter som de ogillar har också fått erfara vad högerextremisterna gör under påstått skydd av den yttrandefrihet de själva systematiskt attackerar. Dödshot, avgrundshat och hån fyller kommentarsfälten för att tysta den som försöker uttrycka en åsikt som de ogillar.

Det är självklart att högerextremisterna attackerar den fria åsiktsbildningen, det ingår i deras idealbild av samhället. Men att den tidigare anständiga högern hjälper dem kan var början på slutet för demokratin.