NYHET

Tillsammans kan vi göra skillnad

Med några dagar in på 2023 har vi nu möjlighet på riktigt att börja forma ett annat sätt att utveckla Region Norrbottens uppdrag.

Tillsammans

På valdagen i september fick vi förtroendet, men först nu vid årsskiftet får vi med medarbetare påbörja ett eftersatt arbete.

Många hör av sig om brister vi också ser i tillgängligheten. Väntetiderna är långa och att många ifrågasätter varför de måste åka till Stockholm för att få vård som tidigare har kunnat utföras i Norrbotten. Vårdköerna blev längre under pandemin samtidigt som den stora omställningen genomfördes där sjukvården förlorade många kunniga medarbetare och ledare.

Med färre medarbetare i sjukvården blir effekten sämre tillgänglighet. Detta är frågor vi vill prioritera och tillsammans med regionens medarbetare utveckla andra arbetssätt, som bygger på tillit och förtroende.

Region Norrbotten har en oerhört kunskapsintensiv verksamhet. Det finns flera hundra olika yrkesgrupper som behövs för att säkra en vård av hög kvalité och bra bemötande.

Med samverkan och engagemang kommer sjukvårdens rekryteringsbehov bidra till att medföljande partners kan hitta jobb inom de stora etableringarna som nu sker i Norrbotten.

Men det är inte bara sjukvården som genomgått stora förändringar. Region Norrbotten är även ansvarig för de regionala utvecklingsfrågorna. Ett ansvar som blivit allt viktigare då Norrbotten har så många spännande innovativa projekt.

Bilden av Norrbotten är viktig då vi vill att fler vill bosätta sig här. Vi är ett län där vi har gått om plats för många fler. Då behöver vi även ge möjlighet för att t ex Dans i Nords och Norrbottensteaterns produktioner kan verka.

Folkbildningen är en viktig aktör för att möjliggöra andra vägar till utbildning och ett arbete, men även stärka civilsamhällets roll att möta nya Norrbottningar och lösa vardagens behov med tillgång till föreningsaktiviteter, där inte marknadslösningarna är modellen.

Satsningar från investerare och företag och en återstartat av sjukvården är på riktig. Då räcker inte kommunerna och regionen resurser till, utan vi behöver en regering som förstår behovet av satsningar. Det är stora behov av investeringar på områden där det offentliga har det yttersta ansvaret, med där länets resurser är begränsade.

Det behövs strategiska investeringar för kompetensförsörjningen och infrastrukturen. Där har regeringen det yttersta ansvar