NYHET

Ulf Kristersson sitter bara kvar så länge han lyder SD:s kommando

Linus Sköld

Det stod klart redan från början: Regeringen Kristersson sitter bara kvar så länge den lyder Sverigedemokraternas kommando. Sen Tidöavtalets tillkomst har det visat sig otaliga gånger.

Det ska utredas, sa Gunnar Strömmer (M) och förvann från offentligheten i många veckor. Det blir svårt att genomföra, sade Acko Ankarberg (KD) och tog strax tillbaka det. Brun sörja med samma organisationsnummer som när de bildades, sa Johan Pehrson (L) och fick be om ursäkt när Björn Söder (SD) höjde handen.

De regeringsbildande partierna samlar alla tre tillsammans ett mindre stöd än vad det socialdemokratiska partiet gör ensamt. Förr återkom Kristersson ofta och gärna till att den socialdemokratiska regeringen var historiskt svag. Att hans egen nu är ännu svagare talar han gärna tyst, eller inte alls, om.

Nationalisterna vill att kulturen och bildningen ska tjäna syftet att skapa en nationell identitet. Därför ska människor som har annat modersmål än svenska inte få tillfälle att utveckla sitt modersmål. Därför ska konstnärliga uttryck inte provocera eller ge en bild av pluralism. Därför ska de istället reproducera svenskheten och det traditionella.

De Sverigedemokratiska förslagen för kultur och bildning handlar till stor del om att styra innehållet så att det passar deras nationalism. Samtidigt minskar anslagen.

Så nu ska alltså en moderat kulturminister administrera en nationalistisk kulturpolitik och en liberalpartistisk utbildningsminister administrera en nationalistisk bildningspolitik. Kanske kan detta förklara det nyspråk dessa båda använder sig av. En anslagsminskning på 492 miljoner kronor blir till inga nedskärningar i utbildningsministerns mun. Stolt över att vi satsar, säger kulturministern om den halvering av statsbidraget till kulturskolan som hon lagt fram i budgeten för 2023.

Den satsning på svenska för asylsökande som vi satte i sjön när vi regerade ska läggas ner. Rätten till modersmålsundervisning ska utredas i syfte att avveckla den. Rätten till tolk i sjukvården ska visst också bort. Folkbildningsrådet som garant för att bildningens innehåll inte är politiskt styrt kan komma att läggas ner.

I tider av faktaförnekelse och 140-teckensbudskap behövs bildning och kultur mer än någonsin. Vi borde satsa. Istället kommer upplysningens ideal på skam. Efterkrigstidens omfattande arbete för demokratisering och mänskliga rättigheter börjar rullas tillbaka.

Allt som krävdes var en historiskt svag konservativ regering som trodde att de kunde tämja nationalisterna. I själva verket har nationalisterna tämjt dem.

Linus Sköld, riksdagsledamot