NYHET

Vårt Sverige kan bättre

Under onsdagen presenterade Socialdemokraterna budgetmotionen för 2023.

Vårt Sverige kan bättre

Skuggbudgeten innehåller bland annat en ny tankrabatt där sammanlagt 4,86 miljarder kronor avsätts för år 2023. Satsningen omfattar alla bilägare i Sverige och har en tydlig landsbygdsprofil i och med att ersättningen trappas ner desto närmare en stad man bor. Det ger den som bor på glesbygd får 2000 kronor rabatt. Personer med inkomst över 50 000 kronor i månaden kommer inte att kunna ta del av stödet.

– Vi befinner oss i ett historiskt tufft läge just nu där Rysslands energikrig mot Europa drabbar många hårt och ökade kostnader gör att många människor har svårt att få ekonomin att gå ihop. Regeringens utlovade sänkning med 10 kronor vid pump blev i slutändan bara 14 öre. Det duger inte. Systemet vi föreslår är träffsäkert och ger ett bra stöd för de som behöver det som mest. Vi vill se till att pengarna hamnar direkt hos de som drabbas hårdast av de höga priserna och som är beroende av bilen. Det handlar om rättvisa och det handlar om respekt, säger Ida Karkiainen (S) riksdagsledamot.

Under måndagen aviserade Socialdemokraterna att man avser att göra stora satsningar på välfärden i skuggbudgeten. Man vill dubblera regeringens satsningar på de generella statsbidragen till kommuner och regioner till 12 miljarder.

-Många kommuner och regioner larmar just nu om att det saknas medel vilket kommer innebära ett stålbad för välfärden. Att underdimensionera finansieringen av välfärden som regeringen och Sverigedemokraterna gör kommer att få konsekvenser i form av neddragningar och sänkt kvalitet i verksamheten. Vårt förslag innebär extra tillskott till välfärden i Norrbotten på 306 miljoner. Det är pengar som verkligen behövs i skolor, på sjukhus, äldreboenden och många andra ställen. Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera välfärden före skattesänkningar för de som tjänar mest, säger Fredrik Lundh Sammeli (S) riksdagsledamot.

Socialdemokraterna föreslår även en tillfällig höjning av barnbidraget under perioden januari-mars varje år med totalt 200 kronor, även gymnasieungdomar omfattas av höjningen.

-Många har drabbats hårt av de ökade kostnaderna och särskilt för många barnfamiljer är läget väldigt pressat just nu. Att höja barnbidragen är ett sätt att ta bort en del av den pressen och underlätta för de som har det kämpigast just nu. För många är vintermånaderna är förknippade med många stora utgifter för många, exempelvis vinterkläder för oss som bor här uppe i norr. Vår utgångspunkt är att barnen inte ska betala priset för en ekonomisk kris, avslutar Zara Leghissa (S) riksdagsledamot.