NYHET

Fortsatt förtroende för Anna Nikula som ordförande för Socialdemokraterna i Västerås.

Anna Nikula

Ett enhälligt årsmöte valdes Anna Nikula till ordförande för Västerås arbetarekommun på 2 år. Utöver valet av Anna till ordförande valde partiet också nya ledamöter till styrelsen. I samband med årsmötet genomförde partiet och dess medlemmar en insamling för jordbävningsoffren i Turkiet och Syrien. Västerås arbetarekommun samlade totalt ihop 20 100 kr som kommer skänkas till Röda Korset.

Under lördagen genomförde Västerås arbetarekommun sitt årsmöte med hundratalet medlemmar närvarande. På årsmötet valdes ordförande, fyra ledamöter och tre ersättare till styrelsen. Årsmötet valde enhälligt Anna Nikula till ordförande på 2 år. Anna har lett Västerås arbetarekommun sen 2021 och får nu fortsatt förtroende att leda partiet.

  • Jag känner mig hedrad och tacksam att få förtroendet att leda Socialdemokraterna i Västerås i ytterligare två år. Förra året valde strax över 150 västeråsare att bli medlemmar i Socialdemokraterna. Jag ser fram emot att med dem och alla andra medlemmar och förtroendevalda fortsätta utveckla vår politik för ett ännu tryggare och mer jämlikt Västerås, säger Anna Nikula ordförande för Västerås arbetarekommun.

Till styrelsen valdes även Peter Denno Strömsjö som ersättare. Peter, som bor och är aktiv i Bäckbys s-förening, har sin bakgrund i fackförbundet Handels och blir efter årsmötet ny i styrelsen. Peter kom till Sverige 2015 och 2020 valde han att engagera sig politiskt. Hans viktigaste frågor är integration, jämlikhet och solidaritet.

  • Jag är glad att jag har fått förtroendet att sitta i arbetarekommunens styrelse. Det är ett stort ansvar. Jag hoppas att vi Socialdemokrater i Västerås kommer fortsätta driva integrationsfrågan och behovet av att få in nyanlända i samhället, säger Peter Denno Strömsjö

Under årsmötet genomförde Västerås arbetarekommun en insamling till stöd för jordbävningsoffren i Turkiet och Syrien. Totalt samlades det ihop 20 100 kr som kommer skänkas till Röda Korsets arbete för akutinsatser på plats.

Presskontakt:
Anna Nikula, ordförande
072-2471215

Faktaruta

Efter årsmötet består Västerås arbetarekommuns styrelse av:

Ordförande, väljs på 2 år
Anna Nikula (omval)

Ledamöter, väljs på 2 år
Joakim Borg (omval)
Alexandra Mentzas (nyval)
Lena Söderberg (omval)
Anton Tysklind (nyval)
Muddei Abdullahi (vald 2022)
Josefine Bäckström (vald 2022)
Kjell Henriksson (vald 2022)
Anny Bustos Teljebäck (vald 2022)

Ersättare, väljs på 1 år
Lena Burström (nyval)
Peter Denno (nyval)
Rolf Setthammar (nyval)