För Västerås bästa

Bli medlem

FRAMTIDENS VÄSTERÅS FORMAS GENOM
SOCIAL RÄTTVISA OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Genom att investera i utbildning, trygghet, omsorg och innovation har vi skapat en stad med kraft och utveckling.
Framtidens Västerås bygger vi gemensamt, genom en hållbar stadsmiljö, innovation och en bra grund för alla barn och unga.

Vill du följa med på resan? Bli medlem du också.


Därför är jag socialdemokrat

"Nu är det upp till oss att samla alla dem som ser att Västerås kan bättre.
Som fått nog av de svaga samhällenas oförmåga att lösa de problem vi står inför.
Som ser att jämlikhet och tillväxt inte är varandras motsättning, utan förutsättning.
Som bär på en drivkraft, en dröm, en vision, en önskan om något bättre.
De hör hemma i socialdemokratin."

- Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande Västerås

Kalender

Följ oss på sociala medier