Vallby

Bild Vallbys valprogram

 

Vi socialdemokrater i Vallby kommer att jobba för:

  • Trygghet och Säkerhet. Fortsatt tätt samarbete med polisen. Förebyggande arbete bland barn och unga samt fokus på integration.
  • Säkra övergångsställen, gång-, cykelvägar samt allmänt hållbara trafiklösningar.
  • Grönstrukturen. Utveckla grönområdena i området.