Gå till innehåll
Tro och solidaritet

Internationellt

Socialdemokrater för tro och solidaritet har ett mångårigt engagemang i Israel och Palestina.

Gaza

Förutom våra politiska ställningstaganden har vi nära kontakter med fredsrörelser och organisationer för mänskliga rättigheter. Vi har också ett tätt samarbete med den partipolitiskt oberoende organisationen Civitas Institute i Gaza. Med stöd från Olof Palmes Internationella Center bidrar vi ekonomiskt till Civitas arbete med att utbilda palestinska ungdomar i demokratifrågor.

Civitas arbete ger unga ledare i Gaza möjlighet att träna sig i projektledning, demokrati och transparent hantering av ekonomi så de kan bli viktiga aktörer i uppbyggnaden av det palestinska civilsamhället. Projektet skapar också ett andningshål för unga människor, som kan använda tiden till meningsfull verksamhet som håller dem bort från den politiska konfliktens våldsamma vardag.

ILRS

Socialdemokrater för tro och solidaritet är medlemmar i ett internationellt nätverk av andra organisationer, som i likhet med oss lever och verkar i samspelet mellan tro och politik.

Läs mer på ILRS hemsida Länk till annan webbplats..