Gå till innehåll
Tro och solidaritet

Grafisk profil

En grafisk profil är ett viktigt sätt att bli tydlig i det politiska opinionsarbetet. Genomtänkta, enhetliga och konsekvent tillämpade profilanvisningar (såväl grafiskt som i övrigt) skapar igenkänning.

Profil

Ladda ner vårt bildspel här Länk till annan webbplats..

Grafisk utformning

Utgångspunkten för förbundets grafiska utformning är att vi anknyter till partiets grafiska profilprogram. Vi använder de färger som partiet fastställt inom sitt profilprogram, och använder de typsnitt som partiet använder.

Strävan ska också vara att partirosen finns med i vårt tryckta material, för att tydliggöra vår anknytning till det socialdemokratiska partiet.

Profilelement

Logotyp

Socialdemokrater för tro och solidaritets logotyp består av två element, en symbol i form av två sammanflätade hjärtan samt texten ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”.

Logotypen finns i en svensk, en engelsk och en arabisk version. Den engelska versionen används på material på engelska, tyska och franska, den arabiska på material på arabiska. I övrigt används den svenska versionen.

Logotyper finns att ladda hem här:

Ai Länk till annan webbplats.

EPS Länk till annan webbplats.

GIF Länk till annan webbplats.

JPG Länk till annan webbplats.

Negativ (vit) logotyp GIF Länk till annan webbplats.

Symbol

Symbolen finns att ladda hem här:

Ai Länk till annan webbplats.

EPS Länk till annan webbplats.

GIF Länk till annan webbplats.

JPG Länk till annan webbplats.

Använd helst EPS i Microsoft-Word (motsv), det ger bäst kvalitet när dokumentet skrivs ut, även om det ser lite ”kantigt” ut på skärmen.

Färger och frizon

Runt logotypen ska det alltid finnas en så kallad frizon, det vill säga ett område som är fritt från andra grafiska element, bilder eller texter.

Frizonen ska vara minst höjden av den versala bokstaven ”S” i texten Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Till partiets profilprogram ska kompletteras logotypens färg ”Mörkröd”, vid sidan om partiets redan fastställda färger.

Logotypens färger är:

 

Grå

CMYK-färg: C 0, M 0, Y 0, K 50

RGB-kod: R: 156 G: 158 B: 159

Pantone Cool grey 9c

 

Partiröd

CMYK-färg: C 0, M 100, Y 85, K 0

RGB-kod: R: 237 G: 27 B: 52

Pantone 185 C

 

Mörkröd

CMYK-färg: C 8, M 100, Y 80, K 17

RGB-kod: R: 184 G: 15 B: 40

Pantone 199 C

Typsnitt i tryckt material

Socialdemokrater för tro och solidaritet använder samma typsnitt i kommunikationen som socialdemokraterna. Det visar på vår gemenskap och samhörighet.

Socialdemokrater för tro och solidaritet använder två typsnitt: Avenir och Garamond

    • I huvudrubriker används Avenir 85 Heavy
    • I mellanrubriker och dessutom som brödtext i broschyr- och flygblad används Avenir 65 Medium
  • I brödtexter används Garamond

Typsnitt finns att ladda hem här:

Avenir 85 Heavy Länk till annan webbplats.

Avenir 65 Medium Länk till annan webbplats.

(Garamond finns i de flesta datorer)

Typsnitt på webbplatser

På förbundets webbplats används samma typsnitt som socialdemokraterna
använder.

Bilder och illustrationer förstärker vår profil

De krav och förslag vi för fram i den politiska debatten är ofta komplexa, och förstärks och tydliggörs genom bilder. Med bilderna kan vi förmedla såväl fakta som känslor.

När vi väljer bilder utgår vi från våra grundvärden och vår tonalitet.

Samspelet mellan text och bild är viktigt. En bild som säger samma sak som texten blir oftast ointressant. En bild ska förstärka och tydliggöra vårt budskap såväl i den aktuella sakfrågan som när det gäller våra grundläggande värderingar. Strävan ska vara att välja bilder som upplevs utvalda för oss och vårt budskap.

Profilhandbok

Läs mer om förbundets profil och hur vi använder logotypen, utformar tryckt material och uttrycker oss.

Ladda hem profilhandboken här. Länk till annan webbplats.