Nyheter

 • Valmanifest - Kyrkoval 2021

  Socialdemokratin och Svenska kyrkan Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och and...
 • Nytt kyrkopolitiskt program

  Partiet har ett nytt kyrkopolitiskt program antataget av partistyrelsen den 2 november 2020
 • Hemsida under uppbyggnad

  På denna hemsida har det varit låg aktivitet sedan den förra kyrkovalrörelsen men i skrivande stund arbetas det för fullt med kyrkovalet och all nödvänding information kommer att publiceras här.
 • Nya steg för effektivare klimatarbete

  Kyrkomötet beslutade på förslag av den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen att ett nationellt täckande program för klimatstrategi inom Svenska kyrkan ska tas fram, så det kan genomföras i samtliga stift.
 • Radikalt avståndstagande från rasism

  Nu har 2018 års kyrkomötes första vecka avslutats. En vecka då kyrkomötet gick igenom och i utskotten behandlade de 95 motioner och de skrivelser från kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium som lämnats in.