NYHET

Radikalt avståndstagande från rasism

Nu har 2018 års kyrkomötes första vecka avslutats. En vecka då kyrkomötet gick igenom och i utskotten behandlade de 95 motioner och de skrivelser från kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium som lämnats in.

I sitt inledningsanförande tog Ärkebiskop Antje Jackelén tydligt upp kyrkans bestämda avståndstagande till främlingsfientlighet och rasism. Hon gjorde det genom att citera ett uttalande som nyligen antagits av en ekumenisk konferens där kyrkornas världsråd och Vatikanstaten slog fast att:

...kyrkorna utövar ledarskap genom att väcka den nödvändiga medvetenheten bland kristna om vissa teologiers delaktighet i främlingsfientlighet och rasism och radikalt tar avstånd från sådana teologier, samt att kyrkan axlar sin roll fullt ut som samvetets väktare i samband med detta.

Tydliga och klara ord för allas lika rätt och värde.
I november möts kyrkomötet åter, och då är det dags för debatt och beslut.