NYHET

Vilka företräder Socialdemokraterna i kyrkan?

70 mandat på kyrkomötet och flera olika mandat ute i landet-.

Socialdemokraterna är den största gruppen förtroendevalda i Svenska kyrkan. Vi är närmare 7000 som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för förvaltningen av vår folkkyrka.

Vi finns i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelser runt om i hela vårt land. Och vi finns också i kyrkomötet och kyrkostyrelsen, den nationella beslutande nivån för Svenska kyrkan.

Läs mer om våra företrädare här>>