HBTQ+Socialdemokrater

 

HBTQ+Socialdemokrater Östergötland verkar utifrån socialdemokratins värderingar och idelogi för mänskliga rättigheter, framförallt hbtq+-rättigheter samt ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering.

Kontakt

E-post: styrelsen.ostergotland@hbtqs.se

Jan Christensen, ordförande

0706-56 98 47

Jörg Schminder, sekreterare

0768-09 96 24