En närmare sjukvård med kortare köer!

 

Vi är alla beroende av att vården finns där när vi behöver den. Idag får allför många vänta på vård och vårdens medarabetare har det ofta stessigt.


Vinstjakt och privatiseringsexperiment hör inte hemma i den östgötska vården. Vi ska säkerställa att pengar avsatta till vården går till vården och att vården alltid ges efter behov, inte efter plånbok.

Det är brist inom många av de yrken som får vården i Östergötland att fundera. Barnmorskorna, liksom vårdpersonal i en rad andra yrkesgrupper, behöver fler kollegor. När medarbetarna är för få ökar väntetiderna och vårdplatser stängs. Vi vill utbilda fler i vårdens bristyrken och satsa på att de som redan jobbar i vården trivs och vill jobba kvar.

Det måste bli enklare och gå snabbare att komma i kontakt med vården. Vi vill korta väntetiderna till 1177 och vårdcentralerna. Du som väntar på operation eller behandling ska få det inom utsatt tid.

Läs vårt hälso- och sjukvårdspolitiska program i sin helhet här. Pdf, 5.1 MB.