NYHET

Kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) på utflykt i Kilsbergen

Kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) på utflykt i Kilsbergen

Kilsbergen ska bli Mellansveriges mest attraktiva friluftsområde

Tillsammans med civilsamhället och näringslivet ska Kilsbergen utvecklas till ett av Mellansveriges mest attraktiva friluftslandskap. Det är visionen i den nya Viljeinriktningen för friluftsliv och turism i Kilsbergen som tagits fram tillsammans med andra kommuner och aktörer och som antogs av kommunstyrelsen tisdagen den 12 mars.

I Kilsbergen finns höga natur- och kulturmiljövärden, levande byar, orörda områden för friluftsliv och anläggningar för organiserad idrott och rekreation. Området har cirka 400 000 besökare årligen från invånare i angränsande kommuner, men även nationellt, varje år.

- Kilsbergen är oslipad diamant och ett utvecklingsområde för friluftsliv, rekreation och naturturism. Det finns en stor potential i att utveckla området för besöksnäring och landsbygdsutvecklingen inom Örebro kommun. Med en tydligare och bättre samordning så kommer vana och nya besökare uppleva ett mer välkomnande Kilsbergen framåt säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kilsbergen är ett viktigt område för natur och friluftsliv med flera olika upplevelser inom natur- och kulturmiljöer och med ett stort utbud av friluftslivsaktiviteter – men idag tillvaratas inte områdets fulla potential. För det krävs en bredare samordning mellan berörda aktörer.

Den antagna viljeriktningen för Kilsbergen har tagits fram tillsammans med Degerfors kommun, Karlskoga kommun, Lekebergs kommun, Nora kommun, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, Försvarsmakten, Saab Bofors Testcenter, Sveaskog och Örebrokompaniet.

Genom att samordna utvecklingen av friluftslivet och turismen i Kilsbergen stärks möjligheten att det finns något för alla att uppleva i området, samtidigt som det skapar en trygghet för drivna entreprenörer och eldsjälar inom civilsamhället. Nu säkerställs också att Kilsbergen som rekreationsområde utvecklas långsiktigt, hållbart och resurseffektivt.

Kilsbergen ska bli ett välkänt besöksmål nationellt med ett rikt utbud inom naturturism. För det krävs bland annat ett välutbyggt och tillgängligt område med tydliga entréer och leder. Målet är att området ska upplevas som en helhet var du än befinner dig och att administrativa gränser ska suddas ut.