NYHET

Madelene Spinord Semenets, Socialdemokraterna Örebro

370 000 till Fritidsbanken i Odensbacken

Fritidensbanken i Odensbacken blir kvar ytterligare ett år. Under hösten 2023 meddelade föreningen ”Omställning Östernärke” att de hade svårt att fortsätta driva Fritidsbanken. Det såg ut som att Fritidsbanken i Odensbacken behövde läggas ner. Därför har ett ordförandebeslut tagits om att ge ett bidrag på 370 000 kronor. Pengarna ska gå till drift och hyra för att föreningen ska kunna fortsätta att bedriva verksamhet under 2024.

I november beslutade även Kultur- och fritidsnämnden att skjuta till 150 000 kronor till Fritidsbanken i Markbacken för att få en mer stabil verksamhet över tid.

- Det är glädjande att Fritidsbanken i Odensbacken kan finnas kvar i ytterligare ett år! Fritidsbanken är viktig och bidrar till att sport och fritidsaktiviteter blir tillgängliga för alla. Att det är gratis att låna utrustning bidrar till att alla barn- och unga kan ha en aktiv fritid oavsett ekonomi, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast för sport- och friluftsprylar och verksamheten fyller en viktig funktion i kommunen. Fritidsbanken främjar hållbarhet genom att möjliggöra delning av sport- och fritidsutrustning. Genom att låna istället för att köpa spar vi på resurser och fler får tillgång till aktiviteter utan att behöva investera i ny utrustning. Det bidrar till ökad gemenskap och minskad miljöpåverkan. På Fritidsbanken kan du låna utrustning för en aktiv fritid som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag och mycket mer.

Fritidsbanken i Odensbacken fortsatta verksamhet främjar till en levande landsbygd samt bidrar till en aktiv fritid.

Verksamheten bygger på att privatpersoner, företag, föreningar och organisationer skänker utrustning. Om något är trasigt så repareras det och är det inte möjligt lämnas det vidare till återvinning efter eventuella reservdelar som potentiellt kan avvändas plockats bort. Återbruket gynnar miljön och folkhälsan och blir ett viktigt verktyg i arbetet med agenda 2030. Fritidsbankens fortsatta arbete är ett bidrag till både folkhälsan och hållbarhet.