NYHET

Mattias Ottosson, Socialdemokraterna Örebro

Örebro klättrar i hemtjänstrankingen

Idag släpptes Hemtjänstindex för 2023. Örebro visar en rejäl avancering från föregående år. I årets mätning placerar sig Örebro på plats 48. 2022 befann sig Örebro på plats 98. Det är en klättring i tabellen med 45 platser.

Med Örebros nya placering är vi dessutom näst bäst av R9-kommunerna. R9-kommunerna består av 9 kommuner som är jämförbara med varandra. Där ingår Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. I nuläget är det endast Jönköping som är bättre än Örebro.

 

- Vi hamnar på plats 48 och det är väldigt bra. Det är bara Jönköping som vi brukar jämföra oss med som ligger över oss. Det är ett fint kvitto på arbetet som görs i hemvården och de politiska prioriteringar som vi förtroendevalda gör., säger Mattias Ottosson ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar. Projektet ägs av SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Undersökningen är framtagen tillsammans med RISE, som är ett statligt forskningsinstitut.

Undersökningen mäter inom fyra olika områden, information, biståndshandläggning, utförande och stöd och utveckling. Där Örebro hamnar på plats 48 av 290 kommuner.